Så revolutionerade Autori vägunderhållet i Finland en Street View-bild i taget

Dåliga och oupplysta vägar och inaktuella vägskyltar försvårar tillvaron för bilförare och samhällen världen över. Det finska programvaruföretaget Autori utvecklar lösningar för underhåll av infrastruktur. De har hittat ett sätt att samla in och analysera data på gatunivå mer effektivt med hjälp av Street View i Google Maps.

40 000 km

fotograferade

8 miljoner

bilder publicerade

50 miljoner

visningar

vägdata

20

fotograferingsprojekt

Effektiviserar hanteringen av vägunderhåll i Finland

Autori grundades 1988 och tillhandahåller SaaS-lösningar (Software as a Service) till Finlands väghållarmyndigheter, entreprenörer och externa konsulter för hantering av underhåll, åtgärdsplanering och samordning. Att övervaka vägförhållandena i ett helt land är mycket tidskrävande och oerhört kostsamt. Men där andra företag såg kostnader lyckades Autori dra fördel av en unik möjlighet. Med sina egna Street View-bilder och sin egenutvecklade SaaS-lösning har de skapat ett verktyg som underlättar beslutsfattande och hantering av vägunderhållsdata.

Behovet av snabbhet och möjlighet att dela data

Traditionellt sett har myndigheterna varit tvungna att inspektera alla vägar på plats för att bedöma underhållsbehovet. Det betyder att man måste köra tusentals kilometer och göra oräkneliga stopp för att dokumentera. Inte nog med att det är dåligt för miljön. Det är dessutom kostsamt, involverar många resurser och är extremt tidskrävande. Behovet av en digitaliserad och mer miljövänlig lösning ledde Autori till att tänka utanför boxen. Street View var den första lösningen för visualisering på gatunivå som de kom att tänka på.

 

För att få en aktuell bild av behovet av vägunderhåll krävs att många olika aktörer frekvent delar enorma mängder data med varandra. Street View innehåller alla verktyg som behövs för att underlätta informationsutbyte mellan användare. Det är tillgängligt för alla som har en smartphone och kräver varken inloggning eller programinstallation. Street View har använts för vägunderhåll tidigare, men den största svårigheten har varit tillgången till aktuell data. Vi såg en möjlighet att lösa det problemet genom att integrera Street View med vår programvara för vägunderhåll.

-

Ari Immonen, servicechef på Autori

 

Google Street View och Autori kartlägger vägar i Finland

Kombinerar online- och offlinedata för ökad vägsäkerhet

I början av 2017 började Autori fotografera och ladda upp 360-gradersbilder av landsvägar i Finland och publicera bilderna via företagets Google-konto. Sedan dess har man fotograferat 40 000 km landsvägar och laddat upp åtta miljoner bilder i sitt arbete med att digitalisera vägunderhållshanteringen. Genom att integrera Street View med sina egna SaaS-lösningar underlättade de för väghållningsmyndigheterna att få tillgång till aktuell information om vägförhållandena på distans.

Tack vare fotona som Autori har publicerat på Street View kan invånarna ladda upp och tagga information om bristfälliga vägskyltar, märkningar och tjälskott så att relevanta aktörer kan inspektera dem via Autoris instrumentpanel utan att behöva besöka platsen fysiskt. Med Autoris anpassningsbara lösning kan entreprenörer spåra och planera relevant underhållsarbete från en och samma plats. När underhållsarbetet är klart tas nya 360-gradersbilder på plats och laddas upp så att väginformationen alltid är aktuell. Detta har minskat behovet att inspektera platser fysiskt, vilket i sin tur har sparat både tid och pengar och minskat utsläppet av växthusgaser.

Revolutionerar vägsäkerheten

Med hjälp av Street View har Autori förbättrat informationsutbytet och gett de finländska väghållningsmyndigheterna aktuell data om vägförhållandena, vilket i sin tur har lett till sänkta kostnader och högre effektivitet. Autori är medvetna om den positiva effekt detta kan få på global skala och arbetar nu med att ta fram en standardiserad modell för att samla in och dela vägdata. De har även hjälpt landets invånare att minska sitt personliga koldioxidavtryck genom att fotografera 1 000 km cykel- och promenadvägar. Nu kan människor se aktuell data och förflytta sig korta sträckor på ett mer bränslesnålt sätt. I sommar kommer Autori åter att ge sig ut på vägarna för att samla in information om ytterligare 15 000 km finländska vägar. Därmed har de snart fotograferat och publicerat närmare hälften av alla Finlands landsvägar på Street View.

Autoris framgång är bara ett exempel på hur företag använder Street View på unika sätt för att lösa komplexa problem. Det är mer än bara ett verktyg för kartläggning med hjälp av foton, och kan bidra med ovärderliga fördelar också för ditt företag. Är du redo att skriva din egen framgångsberättelse med Street View?

Dela med dig av dina egna Street View-bilder