policyn för godkända Street View-fotografer.

Denna policy gäller alla godkända Street View-deltagare som samlar in bilder åt sina kunder för användning i Googles produkter.

Vår policy för godkända Street View-fotografer innefattar fyra områden:

 • Krav på insyn: Information som du måste delge dina kunder
 • Förbjudna metoder: Saker du inte får göra om du vill publicera eller hantera bilder som har laddats upp i Googles produkter för dina kunders räkning
 • Riktlinjer för varumärkning:: Vad som är lämpligt bruk av Googles varumärken
 • Kvalitetskrav: Hur du måste strukturera dina kunders annonseringskonton på Google

Krav på insyn

För att kunderna ska kunna utnyttja fördelarna med att ladda upp bilder i Googles produkter måste de ha tillgång till rätt information så att de kan fatta välgrundade beslut. Därför kräver vi att alla godkända deltagare är öppna med information som påverkar sådana beslut. Utöver att uppfylla kraven ovan måste godkända deltagare göra rimliga ansträngningar för ge sina kunder annan relevant information när de blir tillfrågade.

När du säljer fototjänster till andra är det viktigt att du tillämpar samma öppenhet och att du förstår dina skyldigheter och rättigheter i förhållande till andra människor, varumärken och lokala lagar.

Ikon för Serviceavgifter och kostnader

Serviceavgifter och kostnader

Deltagare i Godkänd-programmet tar ofta ut en administrationsavgift för tjänsterna de erbjuder, och bildköpare bör veta om de kommer att debiteras dessa avgifter. Du måste som minst skriftligen informera nya kunder före den första försäljningen och uppge avgifter och kostnader på kundfakturor.

Detta är särskilt viktigt för bildköpare med mindre budget, som kanske saknar stora bildköpares resurser eller expertkunskaper, så att de vet vad de kan vänta sig när de anlitar en godkänd Street View-fotograf.

Ikon för Sanningsenlig framställning

Sanningsenlig framställning

Deltagare i Street View Godkänd-programmet får inte framställa sig på ett sätt som antyder att de är anställda av Google. Presentera dig sanningsenligt som en helt oberoende affärsidkare och informera kunderna om Googles begränsade roll som utgivartjänst.

Ikon för Enskilt ansvar

Enskilt ansvar

Publicerade bilder syns vanligtvis på Google Maps inom några sekunder, men kan senare komma att avvisas om de inte följer policyn för innehåll från Maps-användare eller användarvillkoren för Google Maps.

 • Om beställda bilder tas bort från Google Maps ansvarar byrån och företagsägaren för att åtgärda problemet.
 • Vi rekommenderar att fotografen snabbt korrigerar eller byter ut bilder som bryter mot våra policyer och ser till att de är godkända för Google Maps. Om problemet inte går att åtgärda bör hela beloppet återbetalas till kunden.

Ikon för Äganderätt till bilder

Äganderätt till bild

När en fotograf och en företagsägare ingår en affärsrelation rekommenderar vi att båda parter undertecknar ett skriftligt kontrakt som specificerar villkoren i avtalet, garantivillkor och framtida äganderätt.

 • Fastställ vem som äger bilderna efter avslutad fotografering. Om fotografen behåller äganderätten måste företagsägaren informeras om hur han eller hon har rätt att använda bilderna utan att göra intrång i fotografens upphovsrätt. Samma bild får inte publiceras två gånger i två olika konton (till exempel fotografens respektive företagsägarens konto).

Ikon för Efterlevnad av lokala lagar

Efterlevnad av juridiska regler

Tänk på att följa alla tillämpliga lagar när du betjänar dina kunder. Framställ inte dina färdigheter eller slutresultatet på ett vilseledande sätt. Var även noga med att teckna de lämpliga försäkringar som krävs för att utföra uppdraget.

Ikon för Bilders synlighet

Bilders synlighet

Google rankar bilder på Google Maps oberoende av eventuella kontraktsmässiga eller kommersiella avtal mellan tredje part, inräknat avtal mellan företagsägare och fotografer. Att en företagsägare har betalat en professionell fotograf för en fotografering påverkar inte hur bilderna rankas eller visas på Google Maps.

Ikon för Ingen intressekonflikt

Ingen intressekonflikt

I vissa Google-program, framförallt Local Guides, krävs det att du bidrar även med icke-professionella tjänster (du kompenseras till exempel inte för det innehåll du bidrar med). Om du erbjuder betalda tjänster (genom att exempelvis marknadsföra dig som godkänd Street View-fotograf) är det viktigt att du inte marknadsför dessa professionella tjänster som ett paket tillsammans med icke-professionella tjänster som kräver opartiskhet (till exempel att du kan lägga upp ett betyg eller en recension som Local Guide).

Överst på sidan Ikon för Överst på sidan


Lämpligt bruk av Googles varumärken

Endast fotografer och företag som har godkänts får använda varumärket Google Maps Street View och Godkänd-märket i sin marknadsföring. Som godkänd fotograf kan du använda dem för att visa upp din särskilda status. Godkända proffs får använda Godkänd-märket, ordmärket samt varumärken som Google Maps, Street View och andra liknande logotyper. Nedan följer några exempel på vad du får och inte får göra med dem. Om du anser att en person bryter mot Googles tillåtna användning av våra varumärkestillgångar kan du rapportera problemet här. För alla övriga varumärkestillgångar från Google kan du rapportera olämplig användning här.

Ikon för Användning av Godkänd-märket

Användning av Godkänd-märket

 • Använd bara Godkänd-märket och varumärkena om du är certifierad medlem i Street View Godkänd-programmet.
 • Använd bara Godkänd-märket mot en vit bakgrund med tillräckligt mycket utfyllnad, oavsett var du visar det.
 • Använd bara Godkänd-märket i kombination med ditt eller företagets namn och logotyp.
 • Du får använda Godkänd-märket och varumärken på webbplatser, i presentationer, på företagskläder och i tryckt säljmaterial.
 • Se till att märket och varumärkena inte är de mest framträdande inslagen på sidan/plagget.
 • Du får inte ändra logotyper eller ordmärken för Google Maps och Street View eller Godkänd-märket. Du får till exempel inte lägga till grafik, ändra formen på bilderna eller översätta dem.
 • Använd inte märket på ett vilseledande eller felaktigt sätt. Använd till exempel inte märket på ett sätt som antyder att Google rekommenderar en viss produkt eller tjänst.

Ikon för När du säljer dina tjänster

När du säljer dina tjänster

 • Erbjud professionella 360-gradersfoton som en av dina tjänster.
 • Dölj inte och ge inte en vilseledande bild av din medverkan i Godkänd-programmet när du kommunicerar med företag.
 • Du får inte marknadsföra tjänster mot betalning (som att marknadsföra dig som godkänd Street View-fotograf) som ett paket i kombination med ditt Local Guide-medlemskap.

Ikon för Varumärken på din webbplats

Varumärken på din webbplats

 • Du får inte använda Google, Google Maps, Street View, Godkänd-märket eller andra varumärken som tillhör Google, eller något som liknar dessa, i ett domännamn.
 • Du får visa Godkänd-märket på din webbplats.

Ikon för Varumärken på ditt fordon

Varumärken på ditt fordon

 • Om du har grafik på ett fordon får du bara använda ditt eget varumärke och din egen logotyp.
 • Du får inte använda något av Googles varumärkeselement på fordonet, däribland ikonen, märket och logotypen för Street View.

Ikon för Varumärken i nadir/zenit på 360-gradersfoton

Varumärken i nadir/zenit på 360-gradersfoton

 • Använd ditt företags logotyp/namn i respektive storlek för nadir/zenit. Formatspecifika kriterier finns i policyriktlinjerna.
 • När du inkluderar varumärken i nadir på bilden eller på taket på ett fordon måste du
  • ha tillstånd att använda varumärket
  • endast visa relevant innehåll (som till exempel marknadsför lokal turism) eller innehåll som i andra avseenden är begränsat till attribution.
 • Varumärken som visas vid sponsring/attribution
  • får inte visas tillsammans med en varumärkestillgång som tillhör Google
  • får inte visas tillsammans med marknadsföringsgrafik eller -text (om det inte är relevant för den plats som visas)
  • måste innehålla orden ”sponsrad av” eller en motsvarande översättning.
 • Använd inte Godkänd-märket eller något annat av Googles varumärken i nadir/zenit på dina 360-gradersfoton (det gäller även grafik på taket som syns i din kamera).

Utöver dessa riktlinjer måste du även följa Googles regler för korrekt användning, Villkor för varumärkesanvändning, Riktlinjer för användning av geografiska funktioner och alla andra riktlinjer för användning av Googles varumärken.

Ikon för Marknadsföra ditt företag på Google Ads

Marknadsföra ditt företag på Google Ads

Du får marknadsföra ditt företag på Google Ads med termen ”Programmet Godkänd fotograf” i annonserna. Observera att du inte får använda varumärket Street View separat eller något annat varumärke som tillhör Google i annonserna.

Ikon för Använda varumärken i din Google My Business-profil

Använda varumärken i din Google My Business-profil

Om du har en Google My Business-profil förväntas du respektera policyerna för Google My Business, i synnerhet riktlinjerna för att framställa ditt företag på Google.

Använd inget av varumärkena Google, Google Maps, Street View, eller andra varumärken som tillhör Google, eller ord som liknar dessa, i din Google My Business-profil.

Du får ladda upp Godkänd-märket till din profil när du har fått statusen Godkänd.

Obs! Om du inte följer dessa riktlinjer kan du förlora din ställning i programmet och rätten att använda Godkänd-märket och andra varumärkesinslag.

Överst på sidan Ikon för Överst på sidan


Kvalitetskrav på bilder av godkända fotografer

Ikon för Bildkvalitet

Bildkvalitet

 • 7,5 MP eller större (3 840 × 1 920 px)
 • bildförhållandet 2:1
 • inga avbrott i bilden runt horisonten
 • inga väsentliga sammanfogningsfel
 • detaljer ska kunna urskiljas i ljusa/mörka områden
 • skärpa: ingen rörelseoskärpa, motiv i fokus
 • inga störande effekter eller filter

Ikon för Sammanfogning

Sammanfogning

 • Alla sammanfogade 360-gradersfoton ska ha fri siktlinje
 • Försök fotografera med en meters mellanrum inomhus och var tredje meter utomhus
 • Öka chansen att vi får kontakt med dig genom att utöka din samling till en gata

Ikon för Lämplighet

Lämplighet

 • Tillstånd att visa människor och platser
 • Geografiskt korrekt placering
 • Inga datorgenererade utrymmen
 • Ingen attribution utanför nadirområdet
 • Inget kränkande eller olagligt innehåll

Överst på sidan Ikon för Överst på sidan


Förbjudna metoder

Ikon för Olämpligt innehåll

Olämpligt innehåll

Exempel på förbjudet och begränsat innehåll finns i policyn för innehåll från Maps-användare.

Du kan anmäla olämpligt innehåll via länken Rapportera ett problem.

Ikon för Falska, vilseledande eller orealistiska påståenden

Falska, vilseledande eller orealistiska påståenden

Vi vill att kunder till godkända Street View-fotografer ska fatta välgrundade beslut om att anlita dessa. Det innebär att du måste vara ärlig och hålla dig till sanningen när du beskriver ditt företag, dina tjänster, kostnaderna för dessa tjänster och vilket resultat dina kunder kan vänta sig. Publicera inte falska, vilseledande eller orealistiska påståenden.

Exempel:

 • på falska grunder hävda partnerskap med Google
 • garantera en topplacering i Google Street View eller Google Maps

Ikon för Trakasserande, grovt eller opålitligt beteende

Trakasserande, grovt eller opålitligt beteende

Street View-kunder bör få lika bra service från en Street View-fotograf som de skulle ha fått om de hade samarbetat med Google. Trakassera inte, kränk inte och visa dig inte opålitlig inför potentiella eller gamla kunder.

Exempel:

 • ringa upprepade oannonserade telefonsamtal till potentiella kunder
 • pressa annonsörer att registrera sig hos eller stanna hos din byrå
 • låta andra genomgå Googles certifieringsprov för din räkning
 • nätfiske
 • erbjuda Google Ads-värdekuponger mot betalning

Överst på sidan Ikon för Överst på sidan


Om våra policyer

Det är viktigt att du bekantar dig med Googles policy för godkända Street View-fotografer och håller dig informerad om eventuella ändringar. Om vi anser att du bryter mot våra policyer kan vi komma att kontakta dig om en ingående granskning av dina metoder och kräva att du vidtar åtgärder. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kan vi utesluta dig från Godkänt-programmet och informera dina kunder om detta. Vi kan även hindra dig från att bidra till Google Maps-produkter.

Dessa policyer är ett tillägg till våra befintliga villkor och policyer för tredje part, bland annat

Ikon för Vad som händer om du bryter mot policyerna

Vad som händer om du bryter mot policyerna

Granskning av efterlevnad: Vi kan när som helst kontrollera att ditt företag följer vår policy för godkända Street View-fotografer. Om vi kontaktar dig och begär information om efterlevnad måste du svara skyndsamt och snabbt vidta eventuella åtgärder så att du följer våra policyer. Vi kan även komma att kontakta dina kunder i syfte att verifiera efterlevnad.

Avisering om bristande efterlevnad: Om vi anser att du bryter mot policyn för godkända Street View-fotografer kontaktar vi dig vanligtvis och begär att du åtgärdar problemet. Om du inte genomför åtgärderna inom utsatt tid kan vi komma att vidta åtgärder. Vid allvarliga eller upprepade överträdelser kan vi vidta omedelbara åtgärder utan föregående meddelande.

Avstängning från tredjepartsprogram: När du deltar i något av Googles tredjepartsprogram, som Google Street View Godkänd, förutsätter vi att du följer policyn för godkända Street View-fotografer. Du kan begränsas eller stängas av om vi upptäcker att du bryter mot våra policyer eller inte samarbetar när vi granskar om din verksamhet efterlever reglerna.

Avstängning av Maps-konton: Vi kan stänga av dina Google Maps-konton om du begår en allvarlig policyöverträdelse. Vid upprepade eller särskilt allvarliga policyöverträdelser kan dina Google Maps-konton stängas av permanent, och då kanske du inte längre kan bidra till Google Maps. Vi kan även komma att informera dina kunder om detta.

Ikon för Rapportera en överträdelse

Rapportera en överträdelse mot tredjepartspolicyn

Menar du att en tredjepartspartner bryter mot policyn? Meddela oss detta:

Överst på sidan Ikon för Överst på sidan