Policyn för godkända Street View-fotografer

Denna policy gäller alla godkända Street View-deltagare som samlar in bilder för sina kunders räkning för användning i Googles produkter.

Vår policy för godkända Street View-fotografer innefattar fyra områden:

  • Krav på insyn: Information som du måste delge dina kunder
  • Förbjudna metoder: Saker du inte får göra om du vill publicera eller hantera bilder som har laddats upp i Googles produkter för dina kunders räkning
  • Riktlinjer för varumärkning:: Vad som är lämpligt bruk av Googles varumärken
  • Kvalitetskrav: Hur du måste strukturera dina kunders annonseringskonton på Google

Krav på insyn

För att kunderna ska kunna utnyttja fördelarna med att ladda upp bilder i Googles produkter måste de ha tillgång till rätt information så att de kan fatta välgrundade beslut. Därför kräver vi att alla godkända deltagare är öppna med information som påverkar sådana beslut. Utöver att uppfylla kraven ovan måste godkända deltagare göra rimliga ansträngningar för ge sina kunder annan relevant information när de blir tillfrågade.

När du säljer fototjänster till andra är det viktigt att du tillämpar samma öppenhet och att du förstår dina skyldigheter och rättigheter i förhållande till andra människor, varumärken och lokala lagar.


Lämpligt bruk av Googles varumärken

Endast fotografer och företag som har godkänts får använda varumärket Google Maps Street View och Godkänd-märket i sin marknadsföring. Som godkänd fotograf kan du använda dem för att visa upp din särskilda status. Godkända proffs får använda Godkänd-märket, ordmärket samt varumärken som Google Maps, Street View och andra liknande logotyper. Nedan följer några exempel på vad du får och inte får göra med dem. Om du anser att en person bryter mot Googles tillåtna användning av våra varumärkestillgångar kan du rapportera problemet här. För alla övriga varumärkestillgångar från Google kan du rapportera olämplig användning här.


Kvalitetskrav på bilder av godkända fotografer


Förbjudna metoder


Om våra policyer

Det är viktigt att du bekantar dig med Googles policy för godkända Street View-fotografer och håller dig informerad om eventuella ändringar. Om vi anser att du bryter mot våra policyer kan vi komma att kontakta dig om en ingående granskning av dina metoder och kräva att du vidtar åtgärder. Vid upprepade eller allvarliga överträdelser kan vi utesluta dig från Godkänd-programmet och informera dina kunder om detta. Vi kan även hindra dig från att bidra till Google Maps-produkter.

Dessa policyer är ett tillägg till våra befintliga villkor och policyer för tredje part, bland annat