Chief Almir and the Surui tribe of the Amazon

Sedan 1968 då vi, paiterfolket, började ha ”officiell” kontakt med vita människor, har relationerna med människor som inte är indianer lett till omfattande förändringar av vårt samhälle. Förändringarna har däremot inte släckt vår krigarkänsla, vilket har motiverat oss att kämpa för erkännande och integration av vårt territorium.

Organisationens storlek

Small

Sektor

Miljö och djur

Mål

Samla in pengar

Visualisera data på en karta

Öka medvetenheten

Produkt

Fotografi

Chief Almir och Surui-stammen i Amazonas

Webbplats

https://www.paiter.org

Under vår nutidshistoria har vår mark hotats på grund av våldet från Polonoroeste-programmet, korruption och myndigheternas misslyckanden, samt obehörig invasion av olika människor som skogshuggare och mineiros.

Vi, paiterfolket, är tillsammans med skogsfolket fast beslutna att bibehålla vår kultur och vår livsmiljö.

Utmaning

Surui-stammen i brasilianska Amazonas hade sin första kontakt med utomstående 1969, vilket introducerade dem för den moderna världen och alla medföljande problem. Flera år senare utvidgades kontakten till deras mark, som hotades av avskogning på grund av olaglig skogsavverkning.

Berättelse

När Chief Almir för första gången såg Google Earth vid ett besök på ett internetcafé insåg han omedelbart potentialen för att bevara folkets arv och traditioner. Han bjöd in Google att utbilda samhället i hur man spelar in historier från stammens äldste. Medlemmar i Surui-stammen har lärt sig att skapa YouTube-videor, ge innehållet geografiska taggar och överföra det till en kulturkarta på Google Earth för att dela sin unika historia och sitt unika sätt att leva med människor i hela världen.

Samtidigt har avskogningen av den brasilianska regnskogen inte bara en förödande effekt på ursprungsbefolkningen och den lokala ekonomin, utan förstör också den biologiska mångfalden och bidrar till utsläpp av växthusgaser. Därför anser Chief Almir att frågan om illegal skogshuggning på Surui-stammens territorier är viktig för hela planeten, och han utnyttjar kraften i Google Earth för att sprida ordet.

År 2009 besökte Google Surui-stammen igen och lärde dem att spela in olaglig skogshuggning med mobiltelefoner och Open Data Kit. Stammens medlemmar kan ta foton och spela in videor med GPS-platsbestämning för omedelbar uppladdning till Googles kartläggningsverktyg, så dagens illegala skogshuggare har ingenstans att gömma sig. Vem som helst kan var som helst se resultatet av deras arbete.

”Sedan Surui och andra ursprungsfolk har fått utbildningsverktyg från Google har vårt land fått större synlighet. Informationen kastar ljus över invasionen av vårt land – och ger vårt folk ansvaret för sin egen framtid.”

Chief Almir, San Francisco Chronicle

Effekt

Nu använder Surui-stammen Open Data Kit för att övervaka skogens kollager för handel på kolkreditmarknaden, så att de kan bygga en hållbar framtid för sitt territorium.

Upptäck hur andra organisationer gör skillnad med Google för ideella organisationer.