Fundación Todo Mejora

Todo Mejora arbetar för att skydda unga homosexuellas, bisexuellas och transpersoners (HBT) välbefinnande med program som syftar till att förhindra självmord och homofob mobbning.

Organisationens storlek

Small

Sektor

Humanitära tjänster

Mål

Samarbeta på effektivare sätt

Kontakt med givare

Produkt

Google Workspace for Nonprofits

Google Ad Grants

YouTubes ideella program

Webbplats

https://www.todomejora.org

Utmaning

I Chile är antalet självmord och våld bland skolungdomar bland de högsta i Latinamerika. Landet har också näst högst ökning av självmord av alla OECD-länder (Organisation for Economic Co-operation and Development)1. Nationell data visar att en tonåring kommer att avsluta sitt liv varje dag om fyra år om inget görs2. Studier som har utförts av UNICEF, ministerierna för social utveckling och utbildning och Todo Mejora visar konsekvent att våld baserat på sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck är vanligt under tonårstiden, såväl i hemmet och skolan som i samhället i stort3. I många fall hörs HBT-fientliga kommentarer från skolpersonal, och även om föräldrarna vet om det är det ovanligt att vare sig föräldrar eller skoladministration gör något4. Todo Mejora arbetar för att skapa ett utrymme för barn och ungdomar att känna att de har ett ovillkorligt stöd om de blir diskriminerade, utstötta ur sina familjer eller om de utsätts för mobbning på grund av sin läggning.

För att skapa en säker plats använde Todo Mejora teknik som kunde förbättra deras processer drastiskt. Teamet visste att de behövde skapa ett centralt informationsnav som institutionellt minne och bevara dess historia (dokument, bilder, videor, kontakter o.s.v.). Det krävdes mer än bara ett arkivskåp. Todo Mejora ville förbättra samarbetet och därmed effektiviteten och produktiviteten.

Precis som många andra ideella organisationer ville Todo Mejora även fokusera på nya sätt att nå sin målgrupp: barn och ungdomar inom HBT som sökte information och hjälp. Därmed hoppades de också öka varumärkesmedvetenheten bland den chilenska befolkningen. Det var särskilt viktigt att nå en större målgrupp för att generera fler donatorer och volontärer, särskilt genom digitala medier.

Berättelse

Todo Mejora valde att använda Google Ad Grants för att öka möjligheterna att nå ut till unga HBT-personer. De hoppades att annonsen skulle bli ett meddelande om att det fanns hopp och stöd, och en väg till fler resurser. En deprimerad användare som sökt efter ”självmordstankar” kunde till exempel få se en annons för Todo Mejora, med ett lugnande meddelande och ett alternativ till självmord. Organisationen analyserade också sökord som: ”Jag vill begå självmord”, ”Vem ska jag ringa om jag vill ta livet av mig?”, ”Vart ska jag ta min dotter som försökte ta livet av sig?”, ”Hjälp mig, jag vill dö”. Det här var en känsloladdad process, men teamet lärde sig mycket om hur viktigt det är att nå ut till användare som kanske sökte stöd under en svår tid.

Todo Mejora använde även Google Workspace för att driva sin verksamhet och samordna sitt team tack vare det obegränsade antalet användarkonton med 30 GB lagringsutrymme per användare. Nu gör teamet allt dagligt arbete via Gmail, Google Drive och Google Kalender.

Eftersom de förstår hur viktigt det är med ett visuellt budskap för den yngre generationen har Todo Mejora också använt YouTube för att dela personliga vittnesmål som kan inspirera HBT-ungdomar i Chile. Teamet använder uppmaningsöverlagringar i sina videor för att marknadsföra sin verksamhet och nå viktiga mål, som att få donationer.

”Den största överraskningen var att det fungerade! Det var intressant att se vad människor använde Google för att söka efter: ”Jag vill ta livet av mig”, ”Vem ska jag ringa om jag vill ta livet av mig?”, ”Vart ska jag ta min dotter som försökte begå självmord?” eller ”Hjälp mig, jag vill dö”. De var väldigt avslöjande och smärtsamt, men det fick oss att förstå hur vi kunde använda Google Ad Grants för att hjälpa behövande ungdomar.”

Julio C. Dantas, grundare till Todo Mejora

Effekt

En dag kontaktade en 19-årig flicka Todo Mejora via supportkanalerna och sade: ”Mitt i min depression googlade jag hur jag skulle ta livet av mig. Er stiftelse Todo Mejora (som betyder ”det blir bättre”) dök upp i mitt sökresultat. Det fick mig att le och komma ihåg varför det är värt att leva vidare.” Med en enkel sökning på Google kunde hon ha valt ett annat alternativ. Men istället hittade hon hjälp och pratade med våra specialister genom en supportkanal. Den dagen räddade vi ett liv, med hjälp av Google Ad Grants!

De hoppfulla meddelandena hjälper HBT-ungdomar att klara svåra situationer och se ljusare på framtiden. Sedan Todo Mejora började samarbeta med Google för ideella organisationer har de kunnat se tydligt förbättrade siffror. Trafiken från Google-sökningar ökade med 20 % från 2015 till 2016. Under 2015 kom 55 % av trafiken på webbplatsen från sociala medier, jämfört med 28,6 % från Google-sökningar. 2016 bytte de plats så att sociala medier stod för 33,12 % av besökarna medan 49,59 % kom från webbsökningar.

Den ökade trafiken via Ad Grants har fått Todo Mejora att utöka sina stödkanaler. I år har den ideella organisationen expanderat sin självmordslinje från två till sju timmar i veckan. Nästa år utökas den till 30 timmar i veckan.

Nu gör Todo Mejora allt det dagliga arbetet med Google Workspace for Nonprofits. Allt arbete sparas i Google Drive och teamet har upptäckt att de inte behöver några andra tjänster eller produkter för sin lagring. Det gör att de kan spara och få åtkomst till alla dokument enkelt inom teamet. Sammantaget har detta varit avgörande för teamets expansion.

Todo Mejora har använt verktygen i Google för ideella organisationer för att göra organisationen större och starkare så att de kan fokusera på att rädda livet på HBT-ungdomar i hela Latinamerika.

1OECD (2016). Lågpresterande studenter: varför de kommer efter och hur de kan få hjälp att lyckas. PISA. OECD Publishing. Paris
2 Ministerio de Salud de Chile (2013). Situación Actual del Suicidio Adolescente en Chile, con perspectiva de Género [Den aktuella situationen inom självmord bland unga i Chile, med ett genusperspektiv]. Programa Nacional de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes. Chile.
3 Fundación Todo Mejora (2016). Encuesta Nacional de Clima Escolar. Experiencias de Violencia e inseguridad Escolar de Estudiantes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans [Nationell undersökning av skolklimatet. Erfarenhet av våld och osäkerhet i skolan bland homo-, bi- och transelever]. Fundación Todo Mejora. Chile.
4Berger, Christian (2015). Bullying homofóbico en Chile: Investigación y Acción [Homofob mobbning i Chile: undersökning och åtgärder]. Fundación Todo Mejora. Chile.

Upptäck hur andra organisationer gör skillnad med Google för ideella organisationer.