Crime Victims Treatment Center

CVTC är en ideell organisation vars syfte är att hjälpa människor att läka efter våldsbrott.

Organisationens storlek

Small

Sektor

Humanitära tjänster

Mål

Kommunicera och samarbeta effektivt

Samla in pengar

Öka medvetenheten

Öka säkerhet och sekretess för e-post

Produkt

Google Workspace for Nonprofits

YouTubes ideella program

Fotografi

Crime Victims Treatment Center

Webbplats

https://www.cvtcnyc.org

Vi respekterar att läkning sker på många olika sätt och känner till vikten av en helhetssyn. CVTC erbjuder ett brett utbud av terapitjänster gratis till alla som påverkats av våld. Vi satsar på att stödja överlevare, samarbeta med partner på olika områden och utbildning för personer som arbetar med överlevande. Vi är fast beslutna att ändra kulturella normer kring våld och främja social rättvisa genom progressiv lagstiftning och samhällsmobilisering.

Utmaning

Crime Victims Treatment Center behöver hantera och kontakta ett stort nätverk av volontärer för att driva sitt syfte framåt. De behöver också en lösning för att lagra patienternas kontaktuppgifter och e-postkommunikation på ett säkert sätt. Slutligen behöver teamet också ett pålitligt system där bidragsförfattare kan samarbeta smidigt om nya ansökningar.

Berättelse

CVTC använder verktyg från Google för behandling av personer som har utsatts för våld i nära relationer, sexuella övergrepp i vuxen ålder eller som barn, och andra former av våld eller brott. Organisationen använder ett digitalt hanteringssystem för volontärer via Google Formulär, samarbetar kring bidragsansökningar med Google Dokument och lagrar all e-post i en anpassad HIPAA-kompatibel version av Google Workspace. CVTC når ut till med sitt arbete och budskap till en bredare publik med hjälp av Meet och YouTube.

”Vi har aldrig haft möjlighet att investera i teknik. Tack vare Google för ideella organisationer har vi kunnat investera i saker vi verkligen behöver utan att oroa oss för kostnaden.”

Christopher Bromson, biträdande direktör

Effekt

Tack vare Google för ideella organisationer kan Crime Victims Treatment Center organisera känslig information och hålla den säker, samtidigt som volontärregistreringen sker smidigare. Genom marknadsföring via YouTube samlade CVTC in mer än 40 000 USD vid sändningen av välgörenhetsevenemanget Broadway Unlocked 2014. Tillsammans gör dessa olika tjänster det lättare för att CVTC fortsätta göra skillnad.

Upptäck hur andra organisationer gör skillnad med Google för ideella organisationer.