Jane Goodall Institute

Jane Goodall Institute främjar förståelse och skydd av stora apor och deras livsmiljöer och bygger på arvet från dess grundare Jane Goodall. Syftet är att inspirera till individuella åtgärder från människor i alla åldrar för att hjälpa djur och andra människor samt skydda världen vi alla delar.

Organisationens storlek

Large

Sektor

Miljö och djur

Mål

Samla in pengar

Visualisera data på en karta

Öka medvetenheten

Produkt

Fotografi

Jane Goodall Institute

Webbplats

https://www.janegoodall.org

Utmaning

Målet med Jane Goodall Institute är att bevara Afrikas stora apor och deras livsmiljöer, i synnerhet schimpanser. För att vara effektiva behöver bevarandeprojekt bästa möjliga forskning och data så att åtgärdernas inverkan kan utformas, genomföras, mätas och övervakas. De måste också hitta engagerande och öppna sätt att aktivera aktörer – från lokalsamhällen till myndigheter.

Berättelse

Under 2006 började Jane Goodall Institute (JGI) dela dagliga uppdateringar på webben som gav en inblick i fältforskningen om schimpanser och en kontinuerlig bild av forskningsprogrammet som Jane Goodall inledde 1960.

Genom att lägga till verktyg från Google Earth i informationsspridningen har de kunnat registrera, visualisera och dela information om skogsförlust med lokalsamhällen, regeringsrepresentanter och potentiella givare. Dessa kartläggningsverktyg ger inte bara data, utan en scen där JGI kan illustrera livsmiljöer som försvinner och effekterna av fattigdom, inklusive avskogning och ohållbart jordbruk.

”Informationen som skogsövervakarna samlar in är inte bara användbar för byn. Den bidrar faktiskt till en global insats för att övervaka skogar och naturresurser runt om i världen.”

Lilian Pintea, vice vd för bevarandevetenskap på JGI

Effekt

Efter det stora intresset för JGI:s inledande informationsspridning har man använt Google Earth Engine, Open Data Kit (ODK), smartphones, surfplattor och molnteknik sedan 2009 för att hjälpa lokalsamhällen att bättre hantera och övervaka sina skogar.

Med hjälp av dessa verktyg har de hanterat markanvändning och skogsreservat i västra Tanzania, övervakat biomassa och kol i torra tropiska skogar och Miombos skogsmarker och gjort modeller över den potentiella fördelningen av schimpanser i Tanzanias nationalparker.

JGI har dessutom skapat appen Forest Watcher som gör det lättare att ladda ned, lokalisera, verifiera och rapportera varningar om skogsförlust. Man har också utvecklat en webbkurs för sitt ungdomsprogram med Googles programvara Coursebuilder där Mina kartor och andra kartläggningsverktyg från Google används för att ge räddningsinsatserna liv.

I Uganda och Tanzania använder JGI ODK och Android-surfplattor för utförliga inventeringar och kartläggningar av privata skogsägare och övervakning av byarnas skogar för att stödja landets beredskap för REDD.

I ett samarbete med Woods Hole Research Center och med stöd från den norska regeringen har JGI byggt upp kapacitet i Tanzania för att övervaka biomassa och kol i torra tropiska skogar och Miombos skogsmarker med hjälp av teknik från Google Earth Engine.

Upptäck hur andra organisationer gör skillnad med Google för ideella organisationer.