Policyer kring godkännande av bilder och sekretess

Sekretesspolicyer för Street View-innehåll som tillhandahålls av Google

Google vill hjälpa dig att upptäcka världen omkring dig. Bilderna på våra plattformar är tänkta att ge dig en bättre upplevelse och en förhandstitt på platser som finns runt knuten eller på andra sidan jorden. Vi lägger stor möda på att bilderna ska vara användbara och spegla platserna som våra användare besöker.

Vi vill att alla som tittar på bilderna i Google Maps ska få en positiv upplevelse. Därför har vi tagit fram de här sekretesspolicyerna för Street View-innehåll som tillhandahålls av Google. Policyerna beskriver hur vi hanterar olämpligt innehåll och vilka villkor som gäller när du vill publicera bilder i Google Maps. Kom gärna tillbaka hit då och då eftersom vi uppdaterar våra policyer regelbundet.

Information om policyn för bilder som kommer från användare i Street View finns i vår fotopolicy för Maps.

När du använder våra tjänster

Grupp svart

Bildkällor

Bilderna i Google Maps kan komma från två källor: Google och alla andra.

Visa merVisa mindre
 • Fotona kommer från en mängd olika källor. Du ser om en bild har tagits av Google eller en extern fotograf genom att titta på namnet eller ikonen som anger källan vid varje bild.
 • Bilder tagna av externa fotografer och som läggs upp i Google Maps tillhör personen som lade upp dem, om personen inte har överlåtit äganderätten till en tredje part.
Varning svart

Street View-bilder visas inte i realtid

Våra bilder visar bara vad våra fordon kunde se den dag som de körde förbi platsen. Sedan kan det dröja flera månader innan bilderna bearbetas. Det innebär att innehållet du ser kan vara allt från några månader till några år gammalt. På vissa platser där vi har samlat in bilder under flera år kan du se förändringarna i bilderna med hjälp av vår tidsmaskinsfunktion.

Sekretess och oskärpa

struktur svart

Sekretess

Google vidtar flera åtgärder för att skydda den personliga sekretessen när bilder publiceras i Google Maps. Här beskriver vi hur vi hanterar sekretessbegäranden som gäller bilder som visas i Maps och Street View.

google svart

Innehåll från Google

Bilder tagna av Google är märkta med ikonen eller namnet Google Maps eller Street View.

Visa merVisa mindre
 • Policyer för oskärpa: Vi har utvecklat en toppmodern teknik för att göra ansikten och registreringsskyltar oskarpa och denna teknik används på alla bilder från Google i Street View. Om du ser ett ansikte eller en registreringsskylt som behöver göras mer oskarp eller om du vill att vi gör hela ditt hus eller din bil oskarp kan du skicka in en begäran via verktyget Rapportera ett problem. Tänk på att oskärpan är permanent. Om du begär att ditt hem ska bli oskarpt i bilderna i Street View görs också alla tidigare och framtida bilder av ditt hem oskarpa.
grupp svart

Innehåll från användare

Policyer för oskärpa: Information om policyer för bilder som kommer från användare i Street View finns på sidan Sekretess i våra fotopolicyer för Maps.

Allmänna innehållspolicyer

varning svart

Olämpligt innehåll

Observera att när vi kontrollerar om bilderna bryter mot våra policyer tar vi också hänsyn till innehållets konstnärliga, pedagogiska eller dokumenterande värde.

Visa merVisa mindre
 • Brott mot immateriella rättigheter: Vi tillåter inte bilder eller annat innehåll som gör intrång i någon annans juridiska rättigheter, inräknat upphovsrätt. Läs våra rutiner kring upphovsrätt om du vill ha mer information eller skicka in en DMCA-begäran.
 • Sexuellt explicit innehåll: Vi tillåter inte sexuellt explicit innehåll.
 • Olagligt, farligt eller våldsamt innehåll: Vi tillåter inte innehåll som är olagligt, som främjar farliga eller olagliga handlingar eller som innehåller grafiskt eller meningslöst våld.
 • Övergrepp mot barn: Google tillämpar nolltolerans mot innehåll som innebär utnyttjande eller övergrepp mot barn. Detta innefattar alla bilder av sexuella övergrepp och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt. Om du hittar innehåll som du anser avbildar övergrepp mot barn på detta sätt uppmanar vi dig att inte dela det vidare eller kommentera det, även om din avsikt är att informera Google om innehållet. Rapportera det i stället via länken Rapportera ett problem i Google Maps. Om du hittar innehåll av detta slag på andra ställen på internet bör du kontakta lämplig myndighet direkt.
 • Hets mot folkgrupp: Vi tillåter inte innehåll som främjar eller förespråkar våld mot enskilda individer eller grupper på grund av ras eller etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, nationalitet, status som krigsveteran eller sexuell läggning/könsidentitet, eller vars främsta syfte är att uppmuntra till hat baserat på dessa egenskaper.
 • Trakasserier och hot: Vi tillåter inte innehåll som använder Google Maps för att trakassera, mobba eller attackera individer.
 • Personlig eller konfidentiell information: Vi tillåter inte innehåll med privat eller konfidentiell information, till exempel kreditkortsuppgifter eller identitetshandlingar som utfärdas av myndigheter, oavsett om det är dina egna eller någon annans.

Rapportera problem

svar på fråga svart

Begära oskärpa eller borttagning av bild

Om du ser innehåll som du anser bryter mot Googles användarvillkor, ytterligare användarvillkor för Google Maps/Earth eller dessa policyer kring geografiska bilder och sekretess ber vi dig rapportera det till oss via länken Rapportera ett problem.

Visa merVisa mindre
 • Utöver automatisk oskärpa på ansikten och registreringsskyltar i innehåll från Google kan vi på begäran göra hela bilar, hus och personer oskarpa.
 • Om du har invändningar mot innehåll som har tillhandahållits av en extern användare kan du begära att Google tar bort bilden från Google Maps. Vi granskar innehållet och vidtar lämplig åtgärd. Se vår användarpolicy.
rapportera svart

Rapportera ett problem

Gör så här om du hittar en bild som du vill att vi ska göra ännu mer oskarp eller som du anser har ett stötande innehåll:

Visa merVisa mindre
 • Leta reda på bilden.
 • Klicka eller tryck på Rapportera ett problem. Länken finns längst ned till höger i bildfönstret på våra webbplatser. I våra appar hittar du den via flaggan eller menyknapparna.
 • Välj relevant problem och skicka in rapporten. Vi behandlar den så snart vi kan.