Google vill hjälpa dig att upptäcka världen omkring dig. Bilderna på våra plattformar är tänkta att ge dig en bättre upplevelse och en förhandstitt på platser som finns runt knuten eller på andra sidan jorden. Vi lägger stor möda på att bilderna ska vara användbara och spegla platserna som våra användare besöker.

Street View-bilder kan komma från externa parter eller från Google. Du kan se varifrån innehållet kommer på namnet eller ikonen som anger källan vid varje bild. Bilder tagna av externa fotografer och publicerade på Google Maps ägs av denna person (eller eventuell efterträdare som de utser).

På denna sida hittar du policyn för Street View-bilder från Google. För Street View-bilder från användare hänvisar vi till Maps-policyn för innehåll från användare.

Policy för Street View-bilder
som tillhandahålls av Google

Vi vill att alla som tittar på Street View-bilderna ska ha en positiv upplevelse. Därför har vi tagit fram denna policy för Street View-innehåll som tillhandahålls av Google. Den beskriver hur vi hanterar olämpligt innehåll och vilka villkor som gäller när du vill publicera Street View-bilder i Google Maps. Kom gärna tillbaka hit då och då eftersom vi uppdaterar vår policy regelbundet.

Bilderna i Street View är inte i realtid

Street View-bilder visar endast vad våra kameror kunde fånga upp dagen då de befann sig på platsen. Sedan kan det dröja flera månader innan bilderna bearbetas. Det innebär att innehållet du ser kan vara allt från några månader till några år gammalt. På vissa platser där vi har samlat in bilder under flera år kan du se förändringarna i bilderna med hjälp av funktionen Tidsmaskin.

Oskärpa

Google vidtar flera åtgärder för att skydda den personliga sekretessen när Street View-bilder publiceras i Google Maps.

Vi har utvecklat toppmodern teknik för att göra ansikten och registreringsskyltar oskarpa, och denna teknik används på alla bilder från Google i Street View. Om du ser att ditt ansikte eller din registreringsskylt behöver ges större oskärpa eller om du vill att vi ger hela dig, ditt hus eller din bil större oskärpa kan du skicka in en begäran via verktyget Rapportera ett problem.

Olämpligt innehåll

Du kan rapportera olämpligt innehåll via länken Rapportera ett problem. Följande kategorier betraktas som olämpligt innehåll. Undantag är där innehållet har ett utbildningssyfte eller ett konstnärligt eller dokumentärt syfte.

Överträdelse av immateriella rättigheter

Överträdelse av immateriella rättigheter

Vi tillåter inte bilder eller annat innehåll som gör intrång i någon annans juridiska rättigheter, däribland upphovsrätt. Läs om våra upphovsrättsrutiner om du vill ha mer information eller vill lämna in en DMCA-begäran.

Ikon: Sexuellt explicit innehåll

Sexuellt explicit innehåll

Vi tillåter inte sexuellt explicit innehåll.

Ikon: Olagligt, farligt eller våldsamt innehåll

Olagligt, farligt eller våldsamt innehåll

Vi tillåter inte innehåll som är olagligt, som främjar farliga eller olagliga handlingar eller som innehåller öppet eller meningslöst våld.

Ikon: Trakasserier och hot

Trakasserier och hot

Vi tillåter inte innehåll som använder Street View för att trakassera, mobba eller attackera enskilda personer.

Hatretorik

Hatretorik

Vi tillåter inte innehåll som främjar eller förespråkar våld mot enskilda eller grupper på grund av etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, kön, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning eller könsidentitet.

Ikon: Terroristinnehåll

Terroristinnehåll

Vi tillåter inte terroristorganisationer att använda tjänsten i något syfte, inklusive rekrytering. Vi tar även bort innehåll som är kopplat till terrorism, till exempel sådant som främjar terroristhandlingar, uppmanar till våld eller hyllar terroristattacker.

Ikon: Övergrepp mot barn

Övergrepp mot barn

Google tillämpar nolltolerans mot innehåll som innebär utnyttjande eller övergrepp mot barn. Detta innefattar alla bilder av sexuella övergrepp och allt innehåll som återger barn på ett sexuellt sätt. Om du hittar innehåll som du anser avbildar övergrepp mot barn på detta sätt uppmanar vi dig att inte dela det vidare eller kommentera det, även om din avsikt är att informera Google om innehållet. Om du hittar innehåll av detta slag på andra ställen på internet bör du kontakta lämplig myndighet direkt.

Ikon: Uppgifter som kan kopplas till en specifik individ

Uppgifter som kan kopplas till en specifik individ

Vi tillåter inte innehåll med uppgifter som kan kopplas till en specifik person, till exempel kreditkortsuppgifter, läkarjournaler eller identitetshandlingar som har utfärdats av myndigheter, oavsett om det är dina egna eller någon annans.