Ta reda på om din organisation är kvalificerad.

Alla våra deltagare måste uppfylla vissa kriterier för att kvalificera sig för Google Ad Grants och kvalificeringen måste hållas aktiv. Så här kan din ideella organisation kvalificera sig.

Kvalificering

Så här kan organisationen kvalificera sig för Google Ad Grants.

Google Ad Grants ingår i programmet Google för ideella organisationer. Organisationen måste uppfylla följande krav för att kvalificera sig för Google Ad Grants:

  • Börja med att ansöka till Google för ideella organisationer.
  • Inneha en status som välgörenhetsorganisation. Besök webbplatsen Google för ideella organisationer och läs definitionerna för välgörenhetsstatus för ditt land.
  • Samtycka till Googles obligatoriska krav beträffande icke-diskriminering och hur donationer tas emot och används.
  • Ha en fungerande webbplats med omfattande innehåll.

Statliga myndigheter och organisationer, sjukhus och medicinska koncerner, skolor, akademiska institutioner och universitet är inte berättigade till Google för ideella organisationer, men filantropiska grenar av utbildningsinstitutioner är berättigade.

Så förblir organisationen kvalificerad.

Organisationen måste följa programpolicyerna för att fortsätta vara kvalificerad för Google Ad Grants.