Ta reda på om din organisation är kvalificerad.

Alla våra deltagare måste uppfylla vissa kriterier för att kvalificera sig för Google Ad Grants och kvalificeringen måste hållas aktiv. Så här kan din ideella organisation kvalificera sig.

Kvalificering

Så här kan organisationen kvalificera sig för Google Ad Grants.

Google Ad Grants ingår i programmet Google för ideella organisationer. Organisationen måste uppfylla följande krav för att kvalificera sig för Google Ad Grants:

 • Börja med att ansöka till Google för ideella organisationer.
 • Inneha en status som välgörenhetsorganisation. Besök webbplatsen Google för ideella organisationer och läs definitionerna för välgörenhetsstatus för ditt land.
 • Samtycka till Googles obligatoriska krav beträffande icke-diskriminering och hur donationer tas emot och används.
 • Ha en fungerande webbplats med omfattande innehåll.

Statliga myndigheter och organisationer, sjukhus och medicinska koncerner, skolor, akademiska institutioner och universitet är inte berättigade till Google för ideella organisationer, men filantropiska grenar av utbildningsinstitutioner är berättigade.

Så förblir organisationen kvalificerad.

För att organisationen ska fortsätta att vara kvalificerad för Google Ad Grants måste den göra följande:

 • Länka annonserna till en (endast en) webbplatsdomän, som ska vara densamma som den som godkändes i ansökan.
 • Hantera AdWords-kontot aktivt genom att logga in en gång i månaden och göra minst en ändring i kontot var 90:e dag.
 • Dina annonser och sökord ska matcha organisationens program och tjänster.
 • Kommersiella annonser är förbjudna. Om du gör reklam för produkter eller tjänster måste 100 % av intäkterna gå direkt till stöd för ditt program.
 • Annonserna får inte länka till sidor som i huvudsak består av länkar till andra webbplatser.
 • Annonserna får inte erbjuda finansprodukter (till exempel lån eller kreditkort) och får inte heller begära donationer av bilar, båtar eller andra egendomar.
 • Webbplatsen får inte visa Google AdSense-annonser eller länkar till affiliate-annonser.

Ad Grants-deltagare som bryter mot dessa riktlinjer kan stängas av från programmet. Google förbehåller sig rätten att när som helst och oavsett anledning bevilja eller avslå en organisations ansökan samt att när som helst göra tillägg eller ändringar i kvalificeringskriterierna. Alla beslut fattas enligt Googles gottfinnande och granskas inte av någon extern part.