ANVÄNDARVILLKOR FÖR FÖRETAGSBILDER

Genom att överföra fotografier av företagets insida/utsida för användning av Google i Googles produkter, programvara, tjänster och webbplatser, samtycker du å egna och företagets ("Du") vägnar att vara bunden av Googles användarvillkor, såväl som av dessa ytterligare villkor ("Villkor").

 1. KORREKT UPPFÖRANDE OCH FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR

  När du överför fotografierna så att Google kan använda dem i sina produkter, program, tjänster och webbplatser samtycker du till att du inte kommer att:

  • överföra, posta, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra olämpligt, ärekränkande, inkräktande, obscent eller olagligt material, och
  • överföra, anslå, e-posta, sprida eller på annat sätt tillgängliggöra material som gör intrång på patent, varumärken, copyright, affärshemligheter eller andra rättigheter för någon part, såvida du inte själv äger sådana rättigheter eller har tillstånd från rättigheternas ägare att anslå materialet.
 2. ÖVERFÖRING AV FOTOGRAFISKA BILDER

  Observera att vi förbehåller oss rätten att granska eller avvisa fotografiska bilder som bryter mot vår innehållspolicy eller som på något annat sätt inte stämmer överens med de kriterier som anges på webbplatsen för programmet betrodd fotograf eller på andra sådana webbadresser som Google kan tänkas använda från tid till annan, till exempel fotografiska bilder som:

  • olagligt innehåll
  • upphovsrättbrott
  • varumärkesintrång
  • innehåller pornografi
  • uppviglar till våld
  • uppmanar till hat
  • kränker privatlivet