Vi strävar alltid efter att förbättra säkerheten, skydda din integritet och skapa enkla verktyg som ger dig valmöjligheter och kontroll.

Bra att veta

Vår målsättning är att förse dig med världens bästa säkerhets- och sekretessverktyg. Vi tar säkerhet och sekretess på stort allvar, vi vet hur viktigt detta är för dig och vi arbetar ständigt på att det ska bli rätt. På vår webbplats Bra att veta hittar du information om vad du och din familj kan göra för att skydda er på webben. Besök webbplatsen, läs mer och förstå vad Google gör för att skydda dig, din dator och internet från brottslighet på webben.

Surfa säkert på webben

Vi strävar ständigt efter att hålla säkerheten på en hög nivå, skydda din integritet och göra Google ännu mer användbart och effektivt. Vi förser dig med verktygen och låter dig styra över vad du delar, med vem och när, och vad vi gör för att det ska vara säkert och problemfritt.

Tvåstegsverifiering

Tvåstegsverifiering skyddar ditt Google-konto med hjälp av något du känner till (ditt lösenord) och något du har (din mobil). Läs om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering.

Inkognitoläge

När du använder inkognitoläget i Google Chrome sparas inte sidor du besöker och filer du hämtar i Chromes webb- och hämtningshistorik. Ta reda på hur du öppnar inkognitoläget.