Du förändrar världen. Vi kan hjälpa dig.

Med fem enkla steg har du skickat in din ansökan till Google Ad Grants.

Registrera dig
 1. 1

  Ta reda på om organisationen är kvalificerad

Innan du ansöker kontrollerar du att din ideella organisation är baserad i ett land där Google Ad Grants är tillgängligt och att du följer våra andra kvalificeringskrav.

 1. 2

  Ansök till Google för ideella organisationer

Om organisationen är kvalificerad måste du ansöka om ett konto i Google för ideella organisationer.

 1. 3

  Skicka in Ad Grants formulär för förhandskvalificering

När ditt konto i Google för ideella organisationer har godkänts skickar du in formuläret för förhandskvalificering som du hittar i Ad Grants registreringsguide.

 1. 4

  Skapa ett konto

När du blivit godkänd för förhandskvalificering till Ad Grants konfigurerar du kontot genom att slutföra stegen i Ad Grants registreringsguide.

 1. 5

  Skicka in kontot för granskning

När du har skapat kontot och kampanjen skickar du in kontot för granskning.