Nonprofit Marketing Immersion

Kostnadsfri hjälp med kontot från studenter i digital marknadsföring och volontärer världen över.

Jag representerar en
ideell organisation

Få marknadsföringshjälp

Jag är en
student/
volontär

Ge marknadsföringshjälp

Jag är en
rådgivare

Bli rådgivare till ett team

FÖR IDEELLA ORGANISATIONER

Din organisation får kostnadsfri marknadsföringshjälp från studenter eller volontärer som certifierats för Google Ads

Få hjälp med Ad Grants-kontot av volontärer som sponsras av en rådgivare. Här finns mer information om programmets krav och vad ideella organisationer kan förvänta sig.

Registrera dig för Google Ad Grants

Få praktisk hjälp med dina annonser

Främja upplevelsebaserat lärande

1. Registrera dig

Registrera dig när du är redo, så att du kan tilldelas ett team av studenter/volontärer. Nonprofit Marketing Immersion körs året om och det finns ingen sista ansökningsdag.

OMC – Registrering för ideella organisationer

2. Tilldelning av ett volontärteam

Så snart det finns ett lämpligt team tillgängligt blir du tilldelad ett team av studenter/volontärer som har klarat Google Ads-certifieringsproven och leds av en rådgivare.

OMC – Bli ihopparad

3. Lansera kampanjer med kontosupport utan kostnad

Under partnerskapet kommer teamet med studenter/volontärer att hjälpa dig att lansera annonser. Dessutom får du en rapport efter kampanjen med framtida rekommendationer för att optimera kontot.

OMC – Få kostnadsfri hjälp med kontot

FÖR STUDENTER/VOLONTÄRER

Öka dina kunskaper inom digital marknadsföring genom praktisk erfarenhet av verkliga fall.

Skapa Ad Grants-kampanjer för en ideell organisation som behöver hjälp att sprida information om sin verksamhet. Här finns mer information om programmets krav och vad studenter kan förvänta sig.

Är du redan registrerad som student/volontär? Logga in här.

Få praktisk erfarenhet av Google Ads

Utveckla värdefulla analys- och rådgivningsfärdigheter

Hjälp ideella organisationer att få genomslag

1. Bli certifierad

Innan du kan tilldelas en ideell organisation måste du klara proven för Google Ads-sökcertifiering och mätningscertifiering.

OMC – Bli certifierad

2. Registrera ditt team

Din rådgivare måste registrera sig här först. När rådgivarens registrering har verifierats och godkänts behöver en teamledare per team registrera sig här.

OMC – Registrering av studenter

3. Tilldelning av en ideell organisation

Google parar ihop dig med en ideell organisation och du jobbar i åtta veckor med att förbättra deras Ad Grants-konto. Du får hjälp under processen genom utbildning och steg-för-steg-guider.

OMC – Studenter paras ihop med organisationer

Framgångsberättelser

Se hur ideella organisationer och studenter har samarbetat på framgångsrika marknadsföringskampanjer.

Befintlig deltagare?

Logga in till din översikt för rådgivare eller studenter/volontärer nedan. Observera att du endast har åtkomst till översikten om du redan är registrerad.

Har du fler frågor om programmet?

När erbjuds programmet?

Det här programmet erbjuds året runt och det finns ingen tidsfrist för att registrera sig.

Kostar det något att delta?

Nej, Nonprofit Marketing Immersion är helt kostnadsfritt för både studenter/volontärer och ideella organisationer. Google Ad Grants-kontot för varje ideell organisation innehåller en in natura-budget för sökannonser motsvarande 329 USD per dag.

Kan jag köra visnings- eller videoannonser som en del i programmet?

Eftersom det här programmet använder Ad Grants-plattformen kan du bara köra textbaserade sökannonser.

Hur länge tar det att få en partner?

Studenter/volontärer: Det kan ta 7–10 dagar att bli tilldelad en ideell organisation när du har lämnat in din ansökan. Kom ihåg att det beror på tillgången på ideella organisationer och att det i sällsynta fall kan ta längre än 10 dagar, beroende på språk och tidszon.

Ideella organisationer: Tilldelningen sker enligt tillgången på studenter/volontärer och den genomsnittliga väntetiden är 1–2 veckor.

Hur förbereder ni studenter/volontärer som inte har jobbat med en kund tidigare?

Vi tillhandahåller en stor verktygslåda för varje steg i processen som är tillgänglig för deltagarna efter registrering. Vi erbjuder också flera supportkanaler för programdeltagare, bland annat Nonprofit Marketing Immersion-forumet och formuläret för supportbegäran.

Vad får studenter/volontärer för att de deltar i Nonprofit Marketing Immersion?

Deltagare som uppfyller alla programkrav får ett kursintyg. De som får toppbetyg från sina ideella organisationer i utvärderingen efter programmets slut får ett Top Marketer-intyg.

Hur länge jobbar studenter med sina ideella organisationer när de har parats ihop?

När ni har parats ihop tar hela programmet ungefär 8–10 veckor från början till slut. Den här perioden omfattar att förbereda och hålla ett inledande möte, tid att skapa en rapport före kampanjen, skapa och köra kampanjer i 4 veckor, tid att skapa en rapport efter kampanjen och att hålla ett avslutande möte.

Jag är en rådgivare/lärare. Hur registrerar jag mina studenter för Nonprofit Marketing Immersion?

Du måste först registrera dig som rådgivare/lärare på den här länken. När du har blivit verifierad och godkänd kan din teamledare registrera sig på den här länken. Observera att antalet studentteam du kan ha som rådgivare/lärare är 10 som standard. Om du behöver ha flera team kan du begära det genom att skicka en supportbegäran och be oss öka antalet team i din översikt.

Måste studenter/volontärer ha en rådgivare/lärare för att registrera sig?

För närvarande kräver vi att studenter och volontärer registrerar sig hos en rådgivare eller lärare för att få delta. En rådgivare/lärare kan vara vilken registrerad pedagog som helst som är villig att sponsra ditt arbete som en del i programmet. Nonprofit Marketing Immersion måste inte vara en del i en formell kurs.

Jag har ett problem eller en fråga om programmet som inte finns på listan. Vem kan jag kontakta?

Fyll i en supportbegäran för allmänna frågor eller problem med programmet. Publicera en fråga i vårt forum. Kontakta hjälpcentret för Ad Grants om du har tekniska frågor om kontot.