Ta reda på om din organisation är kvalificerad.

Alla våra deltagare måste uppfylla vissa kriterier för att kvalificera sig för Google Ad Grants och kvalificeringen måste hållas aktiv. Så här kan din ideella organisation kvalificera sig.

Länder

Förändra världen, ett land i taget.

Vi samarbetar med över 20 000 ideella organisationer i över 50 länder. Om du vill att din ideella organisation ska kvalificera sig för Google Ad Grants måste den vara baserad i något av följande länder.

Kvalificering

Så här kan organisationen kvalificera sig för Google Ad Grants.

Organisationen måste uppfylla följande krav för att kvalificera sig för Google Ad Grants:

  • Börja med att ansöka till Google för ideella organisationer. Organisationen måste ha en giltig status som välgörenhetsorganisation. Besök webbplatsen Google för ideella organisationer och läs definitionerna för välgörenhetsstatus för ditt land. Statliga myndigheter och organisationer, sjukhus och vårdkoncerner, skolor, akademiska institutioner och universitet kan inte delta i Google för ideella organisationer, men filantropiska grenar av utbildningsinstitutioner kan vara berättigade.

  • Samtycka till Googles obligatoriska krav beträffande icke-diskriminering och hur donationer tas emot och används.

  • Organisationen måste ha en webbplats av hög kvalitet som uppfyller Ad Grants webbplatspolicy

  • Organisationen måste bli godkänd via Ad Grants procedur för förhandskvalificering efter att ha registrerats för Google för ideella organisationer.

Så förblir organisationen kvalificerad.

Organisationen måste följa programpolicyerna för att fortsätta vara kvalificerad för Google Ad Grants.