”Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobilmaster”

Exempel

Du kan till exempel aktivera Googles Platstjänster för att förbättra funktionerna i platsbaserade appar på enheten. Om du använder Googles Platstjänster skickar din enhet information till Google om Wi-Fi-åtkomstpunkter (som MAC-adress och signalstyrka) och mobilmaster i närheten så att Google kan avgöra var du befinner dig. Du kan aktivera Googles Platstjänster i inställningarna på enheten.

Läs mer.