”skydda”

Exempel

Till exempel är ett av syftena med att vi samlar in och analyserar IP-adresser och cookies att skydda våra tjänster mot automatiserad otillåten användning.

Den otillåtna användningen tar sig många uttryck. Det kan till exempel handla om att skicka skräppost till Gmail-användare, stjäla pengar från annonsörer genom att klicka på annonser på ett bedrägligt sätt eller censurera innehåll genom att lansera en distribuerad överbelastningsattack (DDoS).