"skydda Google och våra användare"

Exempel

Om du till exempel är orolig för att obehöriga ska få åtkomst till din e-post visar Senaste kontoaktivitet i Gmail information om den senaste aktiviteten i ditt e-postkonto, till exempel vilken IP-adress som användes för att få åtkomst till din e-post, den senaste platsen detta gjordes från och tid och datum. Med den här informationen kan du ta reda på om och när någon fått åtkomst till din e-post utan din kännedom. Läs mer.