”underhålla”

Exempel

Vi övervakar till exempel ständigt våra system för att kontrollera att de fungerar som de ska och för att upptäcka och korrigera fel. När en viss funktion inte längre är tillgänglig eller har kraschat kan vi dessutom granska logginformationen som skapades innan händelsen inträffade och på så sätt analysera problemet och snabbt göra funktionen tillgänglig igen.