Vi vill bli din partner.

Gå med i Google Partners och få tillgång till gratis produktutbildningar, certifieringar, evenemang och kampanjerbjudanden. Skaffa Google Partners-märket för att visa din expertis och dina specialiseringar inom Googles produkter.

Gå med nu

Nå potentiella kunder och få tillgång till Google-resurser.

Finslipa dina färdigheter.

Få kostnadsfri utbildning av Googles produktexperter och ta våra prov för att certifiera dig inom Googles annonslösningar.

Samarbeta med Google.

Delta i globala och lokala utbildningsevenemang som enbart erbjuds till våra partner. Få kontakt med andra Google Partners i vår grupp på Google+.

Utöka din verksamhet

Bli synlig i Google Partnersök och gör det lätt för potentiella kunder att hitta dig.

Skaffa Google Partners-märket.

Visa att du har avancerad kunskap om AdWords och åtkomst till andra programförmåner.

Med specialiseringar kan du enklare utmärka dig hos potentiella kunder.

När du har skaffat ett Google Partners-märke kan du lyfta fram din expertis om specifika AdWords-produkter och nå potentiella kunder som söker just det du erbjuder. Lär dig avancerade koncept för hur man skapar, hanterar, mäter och optimerar följande AdWords-produkter:

Sökannonsering

Videoannonsering

Mobile Ads 2x Mobilannonsering

Display Ads Display-annonsering

Shopping-annonsering

Kvalificera dig för Google Partner-status.

När du går med i Google Partners-programmet kan du kvalificera dig för Google Partner-status och skaffa Partners-märket. Lägg in märket på din webbplats, på visitkort och i marknadsföringsmaterial så visar du tydligt att du är erkänd som certifierad AdWords-partner av Google.

För att kvalificera dig måste du utföra följande:

  • Skapa en fullständig företagsprofil på Partnersportalen

  • Klara AdWords-certifieringen

  • Uppfylla lägsta kravet på spendering sammantaget för alla hanterade konton

  • Demonstrera din prestation genom att påvisa kraftig tillväxt hos företaget och klienterna

GÅ MED I GOOGLE PARTNERS