”Vi kan dela uppgifter som inte kan kopplas till en specifik individ offentligt”

Exempel

När många människor söker efter något kan det visa mycket användbar information om trender vid det tillfället. Google Trender analyserar webbsökningar på Google för att avgöra hur många sökningar som har gjorts under en viss tidsperiod. Resultaten delas offentligt i aggregerad form.

Läs mer.