"juridisk process eller tvingande begäran av myndighet"

Exempel

Liksom andra teknik- och kommunikationsföretag får Google regelbundet begäranden från myndigheter och domstolar runt om i världen om att lämna över användaruppgifter. Respekt för din integritet och datasäkerhet är grundläggande för Googles sätt att följa juridiska krav. Vårt juridiska team granskar alla begäranden, oavsett typ, och avvisar dem ofta om de förefaller för breda eller inte följer rätt processer. Läs mer i vår insynsrapport.