Sekretessmeddelande för Google Chrome

Senast ändrad: 24 september 2018

Läs mer om hur du styr vilka uppgifter som samlas in, lagras och delas när du använder webbläsaren Google Chrome på datorn eller mobilen eller i Chrome OS, och när du aktiverar Säker webbsökning i Chrome. Även om den här policyn beskriver funktioner som är specifika för Chrome används och skyddas alla personliga uppgifter som du lämnar till Google eller lagrar i Google-kontot i enlighet med Googles sekretesspolicy.

När du aktiverar appar från Google Play på Chromebook används och skyddas uppgifter som samlas in av Google Play eller operativsystemet Android i enlighet med Plays användarvillkor och Googles sekretesspolicy. Uppgifter som är specifika för Chrome anges i relevanta avsnitt i detta meddelande.

Information om sekretessmeddelandet

I detta sekretessmeddelande använder vi termen Chrome när vi refererar till alla produkter i Chrome-familjen som finns i ovanstående lista. Vi uppmärksammar dig på om det finns några skillnader i vår policy mellan de olika produkterna.

I Beta-, Dev- eller Canary-versioner av Chrome kan du testa nya funktioner som fortfarande utvecklas i Chrome. Sekretessmeddelandet gäller alla versioner av Chrome, men är kanske inte uppdaterat för funktioner som håller på att utvecklas.

I den här översikten över sekretessinställningarna i Chrome hittar du anvisningar steg-för-steg för hur du hanterar sekretessinställningarna.

Innehållsförteckning:

Webbläsarlägen

Du måste inte ange några personliga uppgifter för att använda Chrome, men det finns olika lägen i Chrome som du kan använda om du vill ändra eller förbättra upplevelsen på webben. Sekretesspraxis kan skilja sig åt beroende på vilket läge du använder.

Grundläggande webbläsarläge

I det grundläggande webbläsarläget lagras uppgifter lokalt på systemet. Exempel på sådana uppgifter:

 • Webbhistorik. Chrome lagrar till exempel webbadresserna till sidor som du besöker, en cachefil med text, bilder och andra resurser från dessa sidor. Om funktionen förslag på nätverksåtgärder är aktiverad lagras också en lista över några av de IP-adresser som länkats från dessa sidor.

 • Personliga uppgifter och lösenord som gör det lättare för dig att fylla i formulär och logga in på sidor du besöker.

 • En lista över vilka behörigheter du har gett till webbplatser.

 • Skärmdumpar i miniatyrformat av de sidor du besöker oftast.

 • Cookies eller data från webbplatser du besöker.

 • Data som har sparats av tillägg.

 • En lista över vad du har laddat ned från webbplatser.

Du kan hantera de här uppgifterna på flera sätt:

 • Du kan radera webbhistoriken.

 • Du kan rensa cookies och webbplatsdata i dialogrutan Cookies och webbplatsdata på chrome://settings/clearBrowserData.

 • Du kan förhindra att Chrome godkänner cookies på Google eller andra webbplatser. Läs mer.

 • I inställningarna för Chrome kan du granska vilka lösenord som lagras. Läs mer.

 • Du kan visa och hantera uppgifter som sparas för Autofyll. Läs mer.

Personliga uppgifter som lagras i Chrome skickas inte till Google såvida du inte väljer att lagra uppgifterna i ditt Google-konto genom att aktivera synkronisering i Chrome. Läs mer.

Så här hanterar Chrome dina uppgifter

Information för webbplatsadministratörer. Webbplatser som du besöker när du använder Chrome tar automatiskt emot vanlig logginformation, bland annat systemets IP-adress och data från cookies eller liknande teknik. Det faktum att du använder Chrome för att få tillgång till Googles tjänster, som Gmail, innebär i allmänhet inte att Google tar del av ytterligare uppgifter som kan identifiera vem du är. Om Google upptäcker tecken på att någon på nätverket attackerar dig ( en \man-i-mitten-attack\) när du besöker Googles webbplatser eller andra webbplatser som väljer att delta, kan Chrome skicka ut information om anslutningen till Google eller webbplatsen du besökte för att fastställa attackens omfattning och hur attacken fungerar. Google delar rapporter om attacker som inträffar på deltagande webbplatser med ägarna av webbplatsen.

Förrendering. Det finns en inställning i Chrome vars syfte är att läsa in webbsidor snabbare genom att leta upp IP-adresser till länkar på webbsidor och öppna nätverksanslutningar. Webbplatser och Android-appar kan be webbläsaren att förinläsa webbsidor som det är troligt att du besöker härnäst. Begäranden om förhandsinläsning från Android-appar styrs av samma inställning som förslag i Chrome. Anvisningar för förhandsinläsning från webbplatser utförs dock alltid, oavsett om Chromes funktion för nätverksförslag är aktiverad eller inte. Om förrendering begärs (oavsett om det görs från Chrome, en webbplats eller en app) kan webbplatsen som redan är inläst ange och läsa egna cookies precis som om du hade besökt den, även om du inte besöker den förrenderade sidan. Läs mer.

Plats. Med Chrome får du möjlighet att dela din plats med webbplatser så att du kan ta emot mer relevant geografisk information. Du måste ge ditt tillstånd innan Chrome ger webbplatser tillgång till din plats, men på mobila enheter delar Chrome automatiskt din plats med standardsökmotorn om Chrome-appen har tillgång till din plats och du inte har blockerat geolokalisering för den aktuella webbplatsen. Chrome använder Googles platstjänster för att avgöra var du befinner dig. Uppgifterna som Chrome skickar till Googles platstjänster kan innehålla:

 • Information om vilka Wi-Fi-routrar som är närmast dig
 • Cell-id för de mobilmaster som är närmast dig.
 • Styrkan på Wi-Fi- eller mobilsignalen
 • Den IP-adress som för tillfället har tilldelats enheten.

Google styr inte över webbplatser från tredje part eller deras sekretesspraxis, så tänk efter innan du delar din plats med en webbplats.

Uppdateringar. Chrome skickar regelbundet information till Google för att söka efter uppdateringar, få anslutningsstatus, validera den aktuella tiden och uppskatta antalet aktiva användare.

Sökfunktioner. Om du har angett Google som standardsökmotor kontaktas Google av Chrome när du påbörjar en sökning eller byter nätverk. Detta för att du ska kunna få den lokala webbadress som det är bäst att skicka sökfrågor till. Om du är inloggad på en Google-webbplats och använder Google som standardsökmotor lagras de sökningar som du gör i adressfältet i Chrome i Google-kontot.

Sökförslagstjänst. Chrome använder förslagstjänsten från standardsökmotorn för att ge dig sannolika förslag på vad du kommer att skriva, så att du hittar informationen du söker snabbare. När du söker med hjälp av adressfältet i Chrome skickas de tecken du anger till standardsökmotorn (även om du inte har tryckt på Retur). Om du använder Google som standardsökmotor baseras förslagen på din egen sökhistorik, ämnen som är relaterade till det du skriver och vad andra personer söker efter. Läs mer. Förslagen kan även baseras på webbhistoriken. Läs mer.

Navigeringshjälp. Om du inte kan ansluta till en webbplats kan du få förslag på alternativa sidor som liknar den du försökte besöka. För att kunna ge dig förslag skickar Chrome webbadressen för sidan som du försökte besöka till Google.

Hantera Autofyll och lösenord. Chrome skickar begränsade och anonyma uppgifter om webbformulär som du fyller i till Google, bland annat en del av sidans webbadress och information om formulärets struktur. Detta görs för att vi ska kunna förbättra våra tjänster som hanterar lösenord och Autofyll.

Betalningar. Om du har aktiverat synkronisering i Chrome och har sparat kreditkortsuppgifter i ditt Google Payments-konto erbjuds du möjligheten att fylla i korten i webbformulär i Chrome. Om du anger ett nytt kreditkort i ett webbformulär i Chrome erbjuds du dessutom att spara kreditkortet med tillhörande faktureringsuppgifter i Google Payments-kontot. Information om din dator samlas in i Chrome och delas med Google Payments i syfte att förebygga bedrägerier om du använder ett kort från Google Payments eller väljer att spara ditt kreditkort i Google Payments-kontot för framtida användning. På Android kan du även betala med Android Pay i Chrome om säljaren har stöd för det.

Språk. I syfte att anpassa din upplevelse på webben utifrån de språk du oftast läser på registrerar Chrome vilka språk som används på webbplatserna du besöker. Den här språkinställningen skickas till Google för att anpassa Chrome-upplevelsen. Om du har aktiverat synkronisering i Chrome kopplas den här språkprofilen till ditt Google-konto och om du inkluderar Chrome-historiken i din webb- och appaktivitet kan den användas för att anpassa upplevelsen i andra Google-produkter. Visa aktivitetsinställningar.

Webbappar på Android. Om du använder en Android-enhet och väljer Lägg till på startskärmen för en webbplats som har optimerats för snabb och pålitlig prestanda på mobila enheter använder Chrome en Google-server för att skapa ett ursprungligt Android-paket för den webbplatsen på enheten. Med Android-paketen kan du interagera med webbappen på samma sätt som du gör med en Android-app. Till exempel visas webbappen i listan över installerade appar. Läs mer.

Användningsstatistik och felrapporter. Som standard skickas användningsstatistik och felrapporter till Google för att hjälpa oss att förbättra våra produkter. Användningsstatistik innehåller uppgifter som inställningar, knappklick och minnesanvändning. Användningsstatistik innehåller i allmänhet inte webbadresser till webbsidor eller personuppgifter, men om du är inloggad i Chrome och synkroniserar webbhistoriken till ditt Google-konto utan en lösenfras för synkronisering, kan användningsstatistiken från Chrome innehålla uppgifter om webbsidor du besöker och hur du använder dem. Vi kan till exempel samla in statistik i syfte att identifiera webbsidor som läses in långsamt. Med hjälp av dessa uppgifter förbättrar vi våra produkter och tjänster och ger webbutvecklare underlag för hur de kan förbättra sina sidor. Felrapporter innehåller systeminformation från tidpunkten då kraschen inträffade och kan innehålla webbadresser eller personliga uppgifter beroende på vad som hände när felrapporten skapades. Vi kan dela sammanställda uppgifter som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra affärspartner (till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser). Du kan när som helst ändra om användningsstatistik och felrapporter ska skickas till Google. Läs mer. Om appar från Google Play har aktiverats på Chromebook och användningsstatistik är aktiverat i Chrome skickas även användningsdata och diagnostik för Android till Google.

Medielicenser. Vissa webbplatser krypterar media för att förhindra obehörig användning och kopiering. För HTML5-webbplatser sker detta nyckelutbyte med hjälp av API:et Encrypted Media Extensions. När tillåtelse ges till att få åtkomst till denna media kan sessionsidentifierare och licenser komma att lagras lokalt. Användaren kan rensa dessa identifierare i Chrome med hjälp av Rensa webbinformation när Medielicenser är aktiverade. Innehållspartner och webbplatser som använder Adobe Flash Access kan ges en unik identifierare med hjälp av webbläsaren Chrome för Windows eller Chrome OS. Identifieraren lagras i systemet. Du kan neka åtkomst i inställningarna under Innehållsinställningar, Skyddat innehåll och återställa id:t med hjälp av Rensa webbinformation när Medielicenser är aktiverade. Om du tar del av HD-innehåll i Chrome OS kan innehållsleverantören be Chrome om ett certifikat som verifierar att enheten uppfyller kraven. Om du vill verifiera enheten delas information om dess maskinvaruattribut av Chromebook med webbplatsen. Verifierad åtkomst används för att kontrollera att enhetens kryptografiska nycklar skyddas av Chromes maskinvara. Du blir ombedd av Chrome att tillåta eller avvisa verifieringskontrollen. Läs mer.

Andra Google-tjänster. Detta meddelande innehåller information om Googles tjänster som är aktiverade som standard i Chrome. Chrome kan dessutom erbjuda andra webbtjänster från Google. Om du till exempel besöker en sida på ett annat språk erbjuder sig Chrome att översätta texten med hjälp av Google. Du meddelas om hur du kan styra dessa tjänster första gången du använder dem. Du hittar mer information i dokumentation om sekretess i Chrome.

Identifierare i Chrome

Chrome innehåller ett flertal identifierare som är nödvändiga för att kunna tillhandahålla funktioner. Om du till exempel använder push-aviseringar skapas en identifierare för att kunna leverera aviseringarna till dig. När det är möjligt använder vi icke-unika identifierare och tar bort identifierare som inte längre behövs. Vi kan med hjälp av följande identifierare utveckla, distribuera och marknadsföra Chrome, men de används inte i direkt relation till funktionerna i Chrome.

 • Installationsspårning. Varje enskilt exemplar av Windows-versionen av webbläsaren Chrome innehåller ett tillfälligt, slumpmässigt genererat installationsnummer som skickas till Google första gången du installerar och använder Chrome. Med hjälp av denna tillfälliga identifierare kan vi uppskatta antalet installerade webbläsare. Identifieraren raderas första gången Chrome uppdateras. I mobilversionen av Chrome används på löpande basis en variant av enhetsidentifieraren som spårar antalet installationer av Chrome.

 • Kampanjspårning. För att kunna spåra hur framgångsrika kampanjer är, genererar Chrome en unik token som skickas till Google första gången du kör och använder webbläsaren. Om du fick eller återaktiverade din version av webbläsaren Chrome i samband med en reklamkampanj och du använder Google som standardsökmotor omfattar sökningar i adressfältet en icke-unik kampanjtagg. Sökningar i adressfältet i alla mobila versioner av webbläsaren Chrome omfattar även en icke-unik kampanjtagg. Det kan också hända att Chrome OS regelbundet skickar en icke-unik kampanjtagg till Google (bland annat under den första konfigurationen) och när du söker på Google. Läs mer.

 • Fälttester. Ibland utför vi begränsade tester av nya funktioner. Webbläsare delas in i experimentgrupper med hjälp av ett slumpmässigt källnummer som inkluderas av Chrome vid första körningen. Experiment kan också begränsas efter land (vilket fastställs med hjälp av IP-adresser), operativsystem, Chrome-version och andra parametrar. Det finns en lista över aktiva fälttester i din installation av Chrome i alla begäranden som skickas till Google. Läs mer.

Inloggad i synkroniserat läge i Chrome

När du loggar in med Google-kontot i webbläsaren Chrome eller på en Chromebook sparas din personliga webbinformation på Googles servrar och synkroniseras med ditt konto. Den här informationen kan inbegripa:

 • Webbhistorik.
 • Bokmärken.
 • Flikar.
 • Lösenord och uppgifter för Autofyll.
 • Andra inställningar i webbläsaren, som installerade tillägg.

Dessa inställningar läses in varje gång du loggar in och synkroniserar med Chrome på andra datorer och enheter. I skrivbordsversioner av Chrome loggas du ut eller in på Chrome när du loggar in eller ut från Googles webbtjänster (t.ex. google.com). Sync är endast aktiverad om du väljer det. I menyn "Inställningar" kan du anpassa vilken specifik information som synkroniseras. Läs mer. Du kan visa hur mycket data från Chrome som har lagrats för ditt Google-konto och hantera den i synkroniseringsöversikten för Chrome. I översikten kan du också inaktivera synkronisering helt och radera all tillhörande data från Googles servrar (detta gäller inte Google-konton som har skapats i Family Link). Läs mer. Barn med Google-konton som har skapats i Family Link måste logga in och Chrome Sync kan inte inaktiveras för dessa konton eftersom funktionen tillhandahåller hanteringsfunktioner för föräldrar, till exempel webbplatsbegränsningar. Barn med dessa typer av konton kan dock fortfarande radera sin data och inaktivera synkronisering av de flesta datatyper. Läs mer. Sekretessmeddelandet för Google-konton som har skapats i Family Link gäller för data från Chrome Sync som lagras i dessa konton.

Så här hanterar Chrome information som synkroniseras

När du synkroniserar Chrome med Google-kontot använder vi webbinformationen för att förbättra och anpassa din upplevelse i Chrome. Du kan också anpassa upplevelsen i andra Google-produkter genom att tillåta att Chrome-historiken inkluderas i din webb- och appaktivitet. Läs mer.

Du kan när som helst ändra den här inställningen på sidan Kontohistorik eller hantera din privata data. Om du inte använder data i Chrome för att anpassa Google-upplevelsen utanför Chrome använder Google endast Chrome-data efter att den har anonymiserats och sammanställts med data från andra användare. Med hjälp av denna data utvecklar Google nya funktioner, produkter och tjänster, samt förbättrar den övergripande kvaliteten på befintliga produkter och tjänster. Om du vill lagra och synkronisera Chrome-data i Googles moln utan att Google får tillgång till den kan du kryptera den data som har lagrats med hjälp av en egen lösenfras för synkronisering. Läs mer.

Inkognito- och gästläge

Du kan begränsa de uppgifter som Chrome lagrar i ditt system genom att använda inkognitoläge eller gästläge. I dessa lägen lagras inte vissa uppgifter av Chrome, till exempel:

 • Grundläggande webbhistorik som webbadresser, cachelagrad sidtext eller IP-adresser till sidor som är länkade till webbplatser du besöker.
 • Bilder av sidor du besöker.
 • Register över nedladdningar, även om filerna som du laddar ned lagras någon annanstans på datorn eller enheten.

Så här hanterar Chrome uppgifter från inkognito- eller gästläget

Cookies. Chrome delar inte befintliga cookies med webbplatser som du besöker i inkognito- eller gästläge. Webbplatser kan lämna nya cookies på systemet medan du använder dessa lägen, men de lagras och skickas bara fram tills dess att du stänger inkognito- eller gästfönstret.

Ändringar av webbläsarens konfiguration. När du ändrar något i webbläsarens konfiguration sparas dessa uppgifter, till exempel när du sparar en webbsida som ett bokmärke eller ändrar inställningarna. Sådana ändringar påverkas inte av inkognito- eller gästläget.

Behörigheter. De behörigheter som du beviljar i inkognitoläget sparas inte i din profil.

Profiluppgifter. Du har fortfarande tillgång till uppgifterna i din profil när du surfar i inkognitoläget, till exempel förslag utifrån webbhistoriken och sparade lösenord. I gästläget kan du surfa utan att visa uppgifter från några profiler.

Hantera användare i Chrome

Hantera användare för privat bruk av Chrome

Du kan konfigurera anpassade versioner av Chrome för användare som delar enhet eller dator. Observera att alla som har tillgång till enheten kan visa alla uppgifter i alla profiler. Om du på ett effektivt sätt vill hindra att andra tar del av din information använder du de användarkonton som är inbyggda i operativsystemet. Läs mer.

Hantera användare på Chrome for Enterprise

En del Chrome-webbläsare eller Chromebook hanteras av en skola eller ett företag. I dessa fall kan administratören tillämpa policyer för webbläsaren eller Chromebook. Första gången en användare loggar in eller börjar surfa utan att logga in (förutom i gästläget) kontaktas Google av Chrome och söker efter dessa policyer. Chrome söker regelbundet efter uppdateringar av dessa policyer.

Administratörer kan konfigurera policyer för status- och aktivitetsrapporter i Chrome, som platsinformation för enheter med Chrome OS. Administratörer har också möjlighet att få åtkomst till, övervaka eller offentliggöra data från en hanterad enhet.

Använda Säker webbsökning

Google Chrome och vissa webbläsare från tredje part, till exempel vissa versioner av Mozilla Firefox och Apple Safari, innehåller Googles funktion Säker webbsökning. När du använder Säker webbsökning utväxlar webbläsaren du använder och Googles servrar information om misstänkta webbplatser.

Så här fungerar Säker webbsökning

Webbläsaren kontaktar Googles servrar regelbundet och hämtar det senaste exemplaret av listan Säker webbsökning. Listan innehåller webbplatser med lösenordsfiske eller skadlig programvara. Det allra senaste exemplaret av listan sparas lokalt på ditt system. Vid denna kontakt samlar Google inte in kontouppgifter eller andra uppgifter som kan identifiera dig. Men vanlig logginformation som IP-adress och cookies tas emot.

Alla webbplatser som du besöker kontrolleras mot listan Säker webbsökning på ditt system. Om en matchning hittas i listan skickar webbläsaren ut en kodad del av webbadressen till Google så att vi kan skicka mer information till din webbläsare. Google kan inte fastställa den verkliga webbadressen utifrån dessa uppgifter. Läs mer.

Följande funktioner i Säker webbsökning är specifika för Chrome:

 • En del versioner av Chrome innehåller en teknik i Säker webbsökning som kan identifiera eventuellt skadliga webbplatser och farliga filtyper som Google ännu inte känner till. Den fullständiga webbadressen till webbplatsen eller den eventuellt farliga filen kan också skickas till Google så att det kan fastställas om webbplatsen eller filen är skadlig.

 • Chrome använder tekniken Säker webbsökning för att regelbundet kontrollera att datorn inte innehåller oönskad programvara som hindrar dig från att ändra dina inställningar eller som på annat sätt stör säkerheten och stabiliteten i webbläsaren. Läs mer. Om vi upptäcker sådan programvara visar Chrome eventuellt ett meddelande om att du kan ladda ned Chrome Cleanup Tool för att ta bort den.

 • Du kan välja att skicka ytterligare uppgifter för att hjälpa till att förbättra Säker webbsökning när du besöker en webbplats som verkar innehålla skadlig programvara eller när Chrome upptäcker oönskad programvara på datorn. Läs mer.

 • Om du använder lösenordshanteraren i Chrome kontrollerar Säker webbsökning när du anger ett sparat lösenord på en ovanlig sida för att skydda dig mot nätfiskeattacker. Säker webbsökning skyddar även lösenordet till Google-kontot. Om du anger det på en webbplats som misstänks vara en webbplats för lösenordsfiske uppmanas du att byta lösenordet till Google-kontot av Chrome. Om du synkroniserar webbhistoriken flaggas också Google-kontot som troligtvis utsatt för lösenordsfiske av Chrome.

 • Om du använder Säker webbsökning och synkroniserar webbhistoriken i Chrome med Google-kontot kan Chrome anonymt rapportera vilka domäner du beviljar, avvisar och återkallar behörighet för eller ignorerar. Detta för att förbättra säkerheten och funktionaliteten för webbfunktioners behörigheter.

 • Du kan alltid välja att inaktivera funktionen Säker webbsökning i Chrome.

Sekretesspraxis för appar, tillägg, teman och andra tilläggsfunktioner

Du kan använda appar, tillägg, teman, tjänster och andra tilläggstjänster med Chrome, bland annat en del som är förinstallerade eller integrerade i Chrome. Tillägg som utvecklas och tillhandahålls av Google kan kommunicera med Googles servrar och omfattas av Googles sekretesspolicy om inget annat anges. Tillägg som utvecklas och tillhandahålls av andra är skaparnas ansvar och därför kan andra sekretesspolicyer gälla.

Hantera tillägg

Innan du installerar ett tillägg bör du kontrollera vilka behörigheter som krävs. Tillägg kan till exempel ha behörighet att

 • lagra, komma åt och dela data som sparas lokalt eller i ditt Google Drive-konto
 • visa och komma åt innehåll på webbplatser du besöker
 • använda aviseringar som skickas via Googles servrar.

Chrome kan interagera med tillägg på flera olika sätt:

 • Söka efter uppdateringar.
 • Ladda ned och installera uppdateringar.
 • Skicka användningsindikatorer om tilläggen till Google.

En del tillägg kräver åtkomst till en unik identifierare för förvaltning av digitala rättigheter eller för att visa push-aviseringar. Du kan inaktivera användningen av identifierare genom att ta bort tillägget från Chrome.

Det kan hända att Google upptäcker att ett tillägg utgör ett hot mot säkerheten, bryter mot Chrome Web Stores villkor för utvecklare eller andra juridiska avtal, lagar, regler eller policyer. Chrome laddar regelbundet ned en lista över dessa farliga tillägg och inaktiverar eller tar bort dem från ditt system via fjärråtkomst.

Mer information

Information som Google tar emot när du använder Chrome används och skyddas i enlighet med Googles sekretesspolicy. För information som andra webbplatsadministratörer och tilläggsutvecklare tar emot, som cookies, gäller sekretesspolicyn för den aktuella webbplatsen.

Google följer ett flertal självreglerande ramverk, däribland ramverket för sekretesskydd mellan EU och USA. Läs mer.

Definitioner

Cookies och liknande teknik

En cookie är en liten fil som innehåller en följd av tecken. Den skickas till datorn när du besöker en webbplats. Med hjälp av cookien känner webbplatsen igen din webbläsare när du besöker webbplatsen igen. Användarinställningar och annan information kan lagras i cookies. Du kan återställa webbläsaren så att alla cookies nekas eller så att den anger när en cookie skickas. Observera att vissa webbplatsfunktioner eller -tjänster kanske inte fungerar korrekt utan cookies. På plattformar där cookies inte är tillgängliga eller tillämpbara används andra tekniker i liknande syften, exempelvis annonsörs-id som är tillgängliga på mobila Android-enheter. Läs mer om hur Google använder cookies och hur Google använder data, inklusive cookies när du använder våra partners webbplatser eller appar.

Google-konto

Du kan få tillgång till en del av våra tjänster genom att registrera ett Google-konto och ge oss vissa personliga uppgifter (vanligtvis ditt namn, din e-postadress och ett lösenord). Kontouppgifter används för att autentisera dig när du använder Googles tjänster och för att skydda kontot från obehörig användning. Du kan redigera eller avsluta kontot när som helst i inställningarna för Google-kontot.

Serverloggar

Precis som de flesta webbplatser registrerar våra servrar automatiskt sidförfrågningar som görs när du besöker våra webbplatser. Dessa serverloggar innehåller vanligtvis din webbegäran, din IP-adress, din webbläsartyp, ditt webbläsarspråk, datum och tid för din begäran och en eller flera cookies som kan identifiera din webbläsare.

Detta är ett exempel på ett vanligt logginlägg där någon har sökt på \”bilar\”, följt av en översikt över sökningens olika delar:

123.45.67.89 - 25/Mar/2003 10:15:32 - https://www.google.com/search?q=cars - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 740674ce2123e969

 • 123.45.67.89 är IP-adressen som har tilldelats användaren av internetleverantören. Beroende på användarens tjänst kan leverantören tilldela olika adresser varje gång användaren ansluter till internet.

 • 25/Mar/2003 10:15:32 är datum och klockslag för sökfrågan.

 • https://www.google.com/search?q=cars är den begärda webbadressen, inklusive sökfrågan.

 • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 är den webbläsare och det operativsystem som används.

 • 740674ce2123a969 är det unika cookie-id som tilldelats den aktuella datorn första gången Google besöktes på den. (Cookies kan raderas av användare. Om användaren har raderat cookies från datorn sedan förra gången Google besöktes så visas det unika cookie-id som tilldelas datorn nästa gång han eller hon besöker Google på den aktuella datorn).