Riktlinjer för försäljning och varumärkning

Street View-riktlinjer för försäljning och varumärkning är specifika för professionella fotografer och byråer. Dessa riktlinjer är avsedda att hjälpa dig att sticka ut som flitig bidragsgivare, ge dig verktyg så att du kan dela med dig av dina fantastiska virtuella Street View-upplevelser och göra det möjligt för dina kunder att med stolthet visa upp sin Street View-status. Du kan använda följande tillgångar för att förbättra dina säljmöjligheter.

”Kom in”-dekaler (”Step Inside”)

”Kom in”-dekaler (”Step Inside”)

 • Framhäv företag som nyligen har blivit fotograferade och tillagda i Street View
 • Skriv ut denna dekaldesign med valfri utskriftstjänst
Fil med Godkänd-märket

Fil med Godkänd-märket

 • Kvalificerade Street View-bidragsgivare kan använda både Godkänd-märket och det fordonsspecifika märket i enlighet med riktlinjerna för försäljning och varumärkning nedan
 • De som inte är – eller inte längre är – godkända får inte använda dessa märken
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Upplev Street View i VR
 • Perfekt för demonstrationer eller som kundgåva
 • Vid köp av fler än 100 enheter får du anpassad grafik och lågt styckpris (7,59 USD)
 • Besök Maxbox VR för information om rabatter för godkända proffs som vill erbjuda anpassade Cardboard-kikare med VR.

Standarder för varumärkning

Vissa av riktlinjerna nedan kan vara relevanta för dig även om du inte är med i Godkänd-programmet. Läs kraven i Stick ut som godkänt proffs om du vill gå med i Godkänd-programmet.

Endast fotografer och företag som har uppnått status som godkänd får använda varumärket Google Maps Street View och Godkänd-märket i sin marknadsföring. Om du är godkänd kan du använda dem för att visa upp din status. Godkända proffs får använda Godkänd-märket, ordmärket samt varumärken som Google Maps, Street View och andra liknande logotyper. Nedan följer några exempel på vad du får och inte får göra. Om du anser att någon inte följer riktlinjerna för tillåten användning av Googles varumärkestillgångar kan du rapportera den felaktiga användningen.

Du får göra följande:

Du får göra följande:

 • Du får endast använda Godkänd-märket och varumärkeselementen om du är certifierad medlem i programmet.
 • Du får erbjuda professionella 360-gradersfoton som en av dina företagstjänster.
 • Du får endast visa Godkänd-märket mot vit bakgrund och med tillräckligt mycket tomt utrymme runt om, oavsett var det förekommer.
 • Du får endast använda Godkänd-märket tillsammans med ditt namn eller företagets namn och logotyp.
 • Du får använda Godkänd-märket och varumärkeselementen på webbplatser, i presentationer, på företagskläder och i tryckt säljmaterial.
 • Du bör se till att märket och varumärkeselementen inte är de mest framträdande elementen på sidan/plagget.
 • När du visar grafik på taket av ett fordon får du bara använda ditt eget varumärke och den egna logotypen.
Du får inte göra följande:

Du får inte göra följande:

 • Dölj inte eller ge inte en vilseledande bild av din medverkan i Godkänd-programmet när du kommunicerar med företag.
 • Du får inte marknadsföra tjänster mot betalning (som att marknadsföra dig som godkänd Street View-fotograf) som ett paket i kombination med ditt Local Guide-medlemskap. Följ inlägget på Local Guides Connect för tips om hur du fortsätter att sälja fototjänster när du är aktiv i Local Guides.
 • Du får inte manipulera logotyper eller ordmärken för Google Maps och Street View eller Godkänd-märket, du får t.ex. inte lägga till grafik, ändra formen på bilderna eller översätta dem.
 • Du får inte använda märket på ett vilseledande eller felaktigt sätt. Du får till exempel inte använda märket på ett sätt som antyder att Google rekommenderar en viss produkt eller tjänst.
 • Du får inte använda Google, Google Maps, Street View, Godkänd-märket eller andra varumärken som tillhör Google, eller ord som liknar dessa, i ett domännamn.
 • Du får inte visa Street View-ikonen eller fordonsspecifika Godkänd-varumärkeselement:
  • om du inte är medlem i Godkänd-programmet
  • i storlekar större än 30 × 12 cm på ett fordon
  • som det mest framträdande eller enda varumärket på ett fordon.
  • Exempel:
Standarder för varumärkning

Varumärken i nadir/zenit på 360-gradersfoton

 • Använd ditt företags logotyp/namn i respektive storlek som nadir/zenit. Du hittar eventuella formatspecifika villkor i policyriktlinjerna.
 • När du tar med varumärken i bildens nadir eller på taket på ett fordon gäller följande:
  • Du måste ha tillstånd att använda varumärket.
  • Du får endast visa innehåll som är relevant (som till exempel marknadsför lokal turism) eller som på annat sätt är begränsat till erkännande.
 • Vid sponsring/erkännande gäller följande för varumärket som visas:
  • Det får inte visas tillsammans med ett varumärke som tillhör Google.
  • Det får inte visas tillsammans med marknadsföringsgrafik eller -text (om det inte är relevant för den plats som visas).
  • Det måste innehålla ”sponsrad av” eller en motsvarande översättning.
 • Du får inte använda ett Godkänd-märke eller något annat av Googles varumärken i nadir/zenit på dina 360-gradersfoton (gäller även grafik på tak som är synlig i din kamera).

Utöver dessa riktlinjer måste du också följa Googles regler för korrekt användning, villkoren för varumärkesanvändning, riktlinjerna för användning av geografiska funktioner och alla andra riktlinjer för användning för Googles varumärken.

Obs! Om du inte följer riktlinjerna kan du bli av med certifieringen och rätten att använda Godkänd-märket och andra varumärkeselement.

Transparens och ansvarsskyldighet

När du säljer fototjänster till andra är det viktigt att du tillämpar samma transparens och att du förstår dina rättigheter och skyldigheter i förhållande till andra människor, varumärken och lokala lagar.

Sanningsenlig representation

Sanningsenlig representation

Som fotograf eller byrå får du inte framställa dig på ett sådant sätt att du framstår som anställd av Google. Presentera dig på ett sanningsenligt sätt som helt oberoende affärsidkare och informera kunderna om Googles begränsade roll som utgivartjänst.
Enskilt ansvar

Enskilt ansvar

Publicerade bilder syns vanligtvis på Google Maps inom några sekunder, men kan senare komma att avvisas om de inte följer bildpolicyerna för Google Maps eller användarvillkoren för Google Maps.
 • Om beställda bilder avvisas av Google Maps ansvarar fotografen/byrån och företagsägaren för att åtgärda problemet.
 • Vi rekommenderar att fotografen snabbt korrigerar eller byter ut bilder som bryter mot våra policyer, och ser till att de är godkända för Google Maps. Om problemet inte går att åtgärda bör hela beloppet återbetalas till kunden.
Äganderätt till bild

Äganderätt till bild

När en fotograf/byrå och en företagsägare ingår en affärsrelation, rekommenderar vi att båda parter undertecknar ett skriftligt kontrakt som specificerar villkoren i avtalet, garantivillkor och framtida äganderätt.
 • Fastställ vem som äger bilderna efter avslutad fotografering. Om fotografen/byrån behåller äganderätten måste företagsägaren informeras om hur han eller hon har rätt att använda bilderna utan att göra intrång i fotografens/byråns upphovsrätt. Om äganderätten tillfaller företagsägaren måste han eller hon godkänna överlåtelsen av bilderna och vara medveten om fotografens/byråns eventuella fortsatta rättigheter.
 • Samma bild får inte publiceras två gånger på två olika konton (till exempel fotografens respektive företagsägarens konto).
Efterlevnad av lokala lagar

Efterlevnad av lokala lagar

Tänk på att följa alla lokala lagar när du betjänar dina kunder. Framställ inte dina färdigheter eller slutresultatet på ett vilseledande sätt. Var noga med att ordna lämpliga försäkringar som krävs för att utföra det arbete du har anlitats för.
Synlighet för bild

Synlighet för bild

Google rankar bilder i Google Maps oberoende av eventuella kontraktsmässiga eller kommersiella avtal mellan tredje parter, inräknat avtal mellan företagsägare och fotografer. Att en företagsägare har betalat en professionell fotograf för en fotografering utgör ingen garanti för hur bilderna rankas eller visas i Google Maps.
Ingen intressekonflikt

Ingen intressekonflikt

I vissa Google-program – framför allt Local Guides – krävs det att du bidrar även med icke-professionella tjänster (till exempel genom att bidra med innehåll utan ersättning). Om du erbjuder betalda tjänster (som att marknadsföra dig som godkänd Street View-fotograf) är det viktigt att du inte marknadsför dessa professionella tjänster som ett paket tillsammans med icke-professionella tjänster som kräver opartiskhet (till exempel att du kan lägga upp ett betyg eller en recension som Local Guide).