Försäljningsresurser

Proffsfotografer och proffsbyråer kan ta hjälp av dessa resurser. De gör att användarna ser att du bidrar mycket till Street View, du får chansen att dela med dig av fantastiska virtuella Street View-upplevelser och dina kunder kan vara stolta över sin närvaro på Street View. Om du vill ha övertygande information som visar hur stor effekt det här innehållet har kan du även titta på vår statistik över virtuella rundturer.

”Kom in”-dekaler (”Step Inside”)

  • Företag som nyligen har blivit fotograferade och tillagda i Google Street View visas extra framhävda
  • Från 35¢ per dekal beroende på hur många du beställer

Fil med Godkänd-märket

  • Vissa Street View-bidragsgivare får använda Godkänd-märket enligt riktlinjerna för försäljning och varumärkning nedan
  • De som inte – eller inte längre – är godkända får inte använda märket

Google Cardboard

  • Upplev Street View i VR
  • Visa upp dina bästa foton för kunder och potentiella kunder
  • En uppskattad present
  • Många olika format

Godkända proffs och deras roll

Som fotograf eller byrå kan du använda Street View-foton som ett effektivt försäljningsargument. Om ni är ett företag som eftersträvar att synas bättre, kan en erfaren Street View-bidragsgivare hjälpa er att enkelt och snabbt synas bättre. Oavsett din roll är det viktigt att du förstår de olika parternas skyldigheter, som vi beskriver här.

Riktlinjer för varumärkning

Varumärket Google Street View och Godkänd-märket kan användas som värdefulla marknadsföringsresurser. Om du är ett godkänt proffs låter vi dig använda dem för att visa upp och fira din speciella status. Godkända proffs får använda Godkänd-märket, ordmärket samt varumärkeselement som Google, Google Maps, Street View, Godkänd-märket och andra liknande logotyper. Nedan följer några exempel på vad du får och inte får göra. Om du anser att en person bryter mot Googles tillåtna användning av våra varumärkestillgångar kan du rapportera denna felaktiga användning.

Insyn och ansvar

Vi vill att Google Street View ska avbilda världen på ett ärligt sätt. När du säljer fototjänster till andra är det viktigt att du tillämpar samma transparens och att du förstår dina skyldigheter och rättigheter i förhållande till andra människor, varumärken och lokala lagar.