Petit Bateau kombinerar butiksdata med Google Analytics för att optimera sin digitala marknadsföring

Det franska klädmärket Petit Bateau ville veta mer om kundernas beteende i övergången från online till offline. Med hjälp av information från Google Analytics kunde företaget ta reda på hur shopping via mobilen och online leder till konverteringar – och hur de kan fördela budgeten för digital marknadsföring på ett bättre sätt.

Mål

  • Få bättre förståelse för kundbeteendet i övergången från online till offline.

Tillvägagångssätt

  • Laddade upp 36 dagars data från köp i butik till Google Analytics.

  • Matchade trafik från inloggade webbplatsanvändare med butiksköp som gjordes med stamkundskort.

Resultat

  • 44 procent av kunderna i butik besökte webbplatsen under en sjudagarsperiod inför köpet.

  • De kunder som gjorde dyrast köp i butik läste på upp till tre gånger så mycket online inför köpet.

  • Besökare via mobila enheter har 11 procent högre konverteringsgrad till butik än besökare via datorer, och de spenderade dessutom 8 procent mer på sina köp i butik.

  • Sex gånger högre avkastning på annonsutgifterna med AdWords än på utgifterna för vanliga annonser, med butiksförsäljningen inräknad.

Utmaningen

Petit Bateaus kunder i Frankrike kan handla i 153 fysiska butiker och på Petit-bateau.fr. Företaget visste att många läser på om produkter online innan de går till en fysisk butik och köper dem. Men de förstod inte sina kunders beteende i övergången från online till offline. Många onlineanvändare loggar in på företagets webbplats med sitt stamkundskort. Det gör det möjligt att matcha trafiken från inloggade användare med motsvarande transaktioner i butik som är kopplade till deras stamkundskort. Företaget gjorde alltså en innovativ undersökning med hjälp av Google Analytics.

Metoden

Petit Bateau laddade upp 36 dagars data från köp i butik till Google Analytics. De upptäckte att den digitala butiksmiljön i hög utsträckning ledde till köp i butik: 44 procent av kunderna i butik besökte webbplatsen under en sjudagarsperiod inför köpet, och 9 procent besökte webbplatsen samma dag som de handlade i den fysiska butiken. Vid ett dyrt köp läser kunderna på upp till tre gånger mer än vid ett billigt köp.

De fortsatta analyserna visade att övergången från online till offline var särskilt viktig via mobila enheter. Andelen mobiltrafik hos Petit Bateau ökar fortfarande men är i dagsläget 34 procent. Besökare via mobila enheter hade 11 procent högre konverteringsgrad till butik än besökare via datorer, och de spenderade 8 procent mer på sina köp i butik.

Genom att mäta kundernas köpbeteende i övergången från online till offline i Google Analytics kunde Petit Bateau beräkna avkastningen på annonsutgifterna i AdWords – och den visade sig vara sex gånger högre med butiksförsäljningen inräknad.

Genom att mäta kundernas köpbeteende i övergången från online till offline i Google Analytics kunde Petit Bateau öka sin förståelse för hur onlinemarknadsföringen påverkar försäljningen i butik. De kunde också använda sin data till att beräkna avkastningen på annonsutgifterna – och den visade sig vara sex gånger högre med butiksförsäljningen inräknad.

Genom att ta hänsyn till transaktioner i butik kan Petit Bateau optimera sina satsningar på digital marknadsföring, fatta mer välgrundade beslut om hur de ska fördela mediebudgeten och förbättra upplevelsen för kunderna som rör sig i både den digitala och den fysiska butiksmiljön.

Med stöd från byrån NetBooster har Petit Bateau gått över från offline- till onlinemarknadsföring i sin budget. De fokuserar framför allt på att hitta nya kunder via allmänna sökord. Företaget har ökat sin investering i Google Sök med 60 procent på årsbasis, främst med medel från kommunikationsavdelningen. De har också ökat sina mobilbud med 20 procent. Det har lett till att andelen mobila satsningar i sökbudgeten har nått 43 procent, vilket är högre än andelen mobil trafik. Samtidigt hjälper den interna kommunikationsavdelningen butikspersonalen att förstå vilken roll den digitala marknadsföringen har i kundresan – och hur viktigt det är att uppmuntra kunderna att använda de digitala möjligheterna när de letar, jämför och köper produkter.