Resurser som hjälper dig att anpassa verksamheten i ovissa tider

Vi är medvetna om att covid-19 medför unika svårigheter för företag. Google strävar efter att stötta dig med de verktyg, resurser och insikter du behöver för att kunna förbli produktiv.

Google skänker mer än 800 miljoner USD till åtgärder med anledning av covid-19. Läs mer

Googles videomöten är nu kostnadsfria för alla. Läs mer

Åtgärder som du kan vidta i dag

 • Kommunicera med dina kunder

 • Arbeta på distans

 • Kommunicera med dina anställda

  • Lagrakontaktuppgifter till dina anställda, leverantörer och kunder online så att de är tillgängliga från alla enheter.
  • Ta fram en kontinuitetsplan och distribuera den till dina anställda via en e-postadress som är tillgänglig utanför arbetsplatsen.
  • Om du har flera företagsadresser kan du ge platsansvariga rätt att vidta lämpliga åtgärder enligt kontinuitetsplanen i händelse av smittspridning lokalt.
 • Anpassa annonseringen (vid behov)

  • Redigera dina annonser vid behov för att informera kunderna om dina öppettider och om du erbjuder tjänster som exempelvis snabbare frakt.
  • Pausa kampanjer om produkttillgängligheten påverkas av problem i distributionskedjan eller ökad efterfrågan.
  • Om ditt företag primärt betjänar kunder från länder som har drabbats hårdast av viruset kan du flytta över annonsbudgeten till andra platser.

Fler resurser som hjälper dig att hålla dig informerad