Villkor och bestämmelser som gäller för annonseringskuponger online:

 • Kupongen kommer från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, (”Google“).
 • Du är kvalificerad för erbjudandet om du (a) är ny Google Ads-annonsör och din första annons visades från ditt första Google Ads-konto inte mindre än 14 dagar innan du anger kampanjkoden eller (b) är befintlig Google Ads-kund och aktiverar en ny funktion eller produkt i Google Ads eller återaktiverar ett inaktivt konto, enligt vad som anges av Google i värdekupongen. Tillämpliga kvalificeringskrav finns i erbjudandet du får från Google.
 • Annonsörer kommer att debiteras för alla annonser som överskrider kampanjkrediten. Annonsörer kan skjuta upp sin annonsering när som helst innan kampanjkreditens belopp förbrukats om man inte önskar få ytterligare annonseringskostnader. Annonsörer kommer inte att underrättas när kampanjkrediten har förbrukats.
 • Tillgodohavandet förfaller inom ett år efter erbjudandet om inget annat anges i ditt Google Ads-konto. Du kan när som helst kontrollera ditt saldo och gällande förfallodatum på fliken Kampanjer på sidan Fakturering i ditt Google Ads-konto.
 • Erbjudandet gäller under förutsättning att annonsen godkänns, det finns en giltig registrering och godkännande av Google Ads Programmets standardvillkor och bestämmelser.
 • Kampanjkrediten kan inte överlåtas, säljas eller bytas.
 • Erbjudandet kan tas tillbaka när som helst och av vilken anledning som helst av Google.
 • Annonsörer är ansvariga för betalning för eventuella skatter som uppstår.
 • En kampanjkredit per kund.
 • Du kan behöva spendera ett minimibelopp på annonser och betala för detta innan kampanjkoden börjar gälla.
 • Användning av erbjudandet kan vara begränsad till automatisk betalning.
 • Om du skapar ditt Google Ads-konto i en annan valuta än den som din kampanjkredit har, kan beloppet på din kampanjkredit variera på grund av valutakursen.
 • Erbjudandet är endast giltigt för kunder vars faktureringsadress är i Sverige.
 • Erbjudandet går ut om 3 månader efter att kupongen först lanserades eller på utgångsdatumet som står på kupongen (om det finns något).
 • Användningen av den här kupongen och/eller kampanjkrediten utgör ditt godkännande av dessa villkor och bestämmelser. Erbjudandet upphävs där det enligt lag inte är tillåtet.
 • Ursäkta för att du behövde gå igenom allt detta juridiska dravel!