Nu är Chromebook här

Den nya datorn från Google. Den startar på några sekunder, har inbyggt virusskydd och en batteritid som räcker hela skoldagen. Använd dina favoritappar från Google och alla resurser på webben, var som helst, när som helst.
Från 2290 kr.

Kontakta säljare

Hantera smidigt 10, 100 eller t.o.m. 1 000 Chromebooks

Med det webbaserade administrationsverktyget är det enkelt att konfigurera datorerna centralt, följa upp och hantera en skolas eller ett områdes Chrome-enheter och användare.

Skapa användargrupper

Hantera policyer, appar och inställningar för olika grupper av användare. Gruppera elever efter årskurs eller ämne. Skilj på elever och personal.

Förinstallera och blockera appar

Svartlista, godkänn eller förinstallera appar, tillägg och webbadresser.

Spåra tillgångar

Bestäm vem bland elever och personal som ska tilldelas vilken enhet och få konfigurations- och användningsrapporter.

Hantera användarnas åtkomst

Styr vem som kan använda skolans Chrome-enheter: förhindra att utomstående loggar in, inaktivera gästläget eller välj exakt vilka typer av användare (till exempel lärare) i din domän som kan använda en enhet.

Konfigurera nätverksåtkomst

Gör det enkelt för användarna att komma igång och se till att de skyddas av webbfilter och brandvägg genom att konfigurera nätverks- och proxyinställningar.

Anpassa användarfunktioner

Ändra användarinställningar som synkronisering av bokmärken och appar mellan datorer och låt enheterna präglas av skolandan med anpassade skrivbordsteman för Chrome.

Välj din Chromebook

Den är snabb och enkel att använda. Perfekt för elever, lärare och alla som vill lära sig mer. Learn More

Tillbaka till början