Har du äldre webbappar?

Stöd för äldre webbläsare kan hjälpa.

Din organisation kanske använder webbappar som skapats för webbläsare som är ett par versioner gamla. När du implementerar Chrome kan du utnyttja fördelarna med den moderna webben, skapa större datasäkerhet, öka hastigheten och göra det möjligt för medarbetare att köra de senaste företagsapparna.

Med Chromes stöd för äldre webbläsare kan medarbetare automatiskt växla mellan Chrome och en annan webbläsare. IT-avdelningen anger vilka webbplatser som ska startas i den andra webbläsaren och implementerar denna Chrome-policy inom organisationen.

Hämta stöd för äldre webbläsare