GoogleAnalytics

Social delning

Innehållet som delas är mest lönsamt. När du lägger upp nytt innehåll räcker det inte att mäta vanliga och omedelbara värden som exempelvis unika besökare. Genom att kombinera användartrafik med delning överbryggar du klyftan mellan det sociala nätverket och innehållet. Du kan fatta välgrundade beslut för att skapa mötesplatser och öka den organiska andelen av innehållet både på webbplatsen och utanför.

Översikt

Spåra delningen av innehållet både på din egen webbplats och på externa sociala webbplatser. Se aktiviteter och samtal utanför webbplatsen med hjälp av rapporten Sociala plugin-program och fliken Aktivitetsflöde i rapporterna Källor och Sidor.

Läs rapporten Sociala plugin-program om du vill få information om användarnas engagemang på webbplatsen

Om du använder +1-knappen för Google och Gilla-knappen för Facebook på din webbplats är det viktigt att följa upp vilka knappar användarna klickar på och för vilket innehåll. Om du t.ex. publicerar artiklar på webbplatsen vill du troligen veta vilka artiklar som delas oftast och till vilka sociala nätverk de delas (exempelvis Google+ eller Facebook). På så sätt kan du skapa mer av den sorts innehåll som är populärt bland besökarna och ta bort komponenter som inte används.

Om du ser hur besökarna engagerar sig i innehållet utanför webbplatsen kan du dessutom få kunskap om något som blir allt viktigare, nämligen hur dina budskap sprids på de sociala plattformarna.

Hur fungerar det?

Om du använder +1-knappar på din webbplats rapporterar Google Analytics automatiskt besökarnas +1-aktivitet och på vilken sida aktiviteten skedde. Om du använder plugin-programmet AddThis eller ShareThis rapporteras dessutom sociala aktiviteter på webbplatsen automatiskt. Också andra sociala plugin-program kan enkelt anpassas så att informationen skickas till GA.

  • Mät och jämför olika typer av sociala aktiviteter
  • Se vilka sidor som får sociala aktiviteter och skapa mer av samma sorts innehåll

Var hittar du den?

Du hittar rapporten Delning på fliken Standardrapporter under Trafikkällor > Socialt nätverk > Plugin-program.

Använd aktivitetsflödet när du vill ta reda på engagemanget utanför webbplatsen

Allt fler engagerar sig i, delar och diskuterar innehållet i sociala nätverk. Mer än 80 % av alla interaktioner med onlineinnehåll sker på webbplatser som inte tillhör innehållsägaren. Därför är det troligt att de flesta användare upptäcker och samverkar med dina blogginlägg, videor och artiklar på webbplatser som inte är dina.

Vanligtvis ser besökarna din video eller ditt blogginlägg och delar det eftersom de tycker att det är intressant, inspirerande eller kontroversiellt. Aktivitetsflödet i Google Analytics visar vilka webbadresser som delades, hur och när de delades (t.ex. via vidaredelning, inlägg eller kommentar på Google+) och vad besökarna sa.

  • Ta reda på var ditt innehåll finns utanför din webbplats och hur målgrupperna samverkar med innehållet
  • Skapa dig en bild av vilket innehåll och vilka ämnen som engagerar målgrupperna utanför webbplatsen så att du kan fatta beslut inför en framtida innehållsstrategi
  • Bestäm var du bör fokusera resurserna när det gäller hantering av användargrupper, kundsupport eller onlinemarknadsföring

Hur fungerar det?

Aktivitetsflödet är en webbadressbaserad metod för att spåra interaktioner utanför webbplatsen, som bokmärken, kommentarer och delningar. Funktionen registrerar när innehållet delas eller används i en annan social aktivitet i användargrupperna och webbplatserna från vår sociala datahubb.

Var hittar du den?

Du hittar aktivitetsflödet i Standardrapporter på fliken Aktivitetsflöde under Trafikkällor > Socialt nätverk > Källor.