GoogleAnalytics

Sociala omvandlingar

Att visa siffror på avkastningen på investeringen i sociala medier är en svår uppgift också för erfarna onlinemarknadsföringsexperter. Men inte nu längre. Med rapporten Omvandlingar kan du spåra marknadsföringen i sociala medier och tydligt se hur det sociala nätverket påverkar företaget.

Sociala omvandlingar

Översikt

Rapporten Omvandlingar visar omvandlingsfrekvensen och det ekonomiska värdet av omvandlingar som skedde till följd av besök från sociala nätverk. Vi kopplar besöken till dina mål och e-handelstransaktioner. Du väljer vilka mål som är viktiga för ditt företag och kan analysera hur det sociala nätverket som källa hjälper dig att nå dina mål.

Varför ska du använda rapporten Omvandlingar?

Med tanke på alla marknadsföringskanaler och marknadsföringsprogram behöver du information om deras effekt på företagets mål för att kunna fatta välgrundade beslut om en strategi för det sociala nätverket.

  • Se effekten av det sociala nätverket på företagets mål i enkla och överskådliga rapporter
  • Ta reda på vilket innehåll som leder till omvandlingar hos målgrupper i det sociala nätverket
  • Visa resultatrapporter för viktiga intressenter för att påvisa värdet av det sociala nätverket

Hur fungerar det?

  • Rapporten Omvandlingar utgår från länkkällan och kopplar informationen direkt till de mål och den e-handelsspårning som du har angett
  • Rapporterna visar resultatet från det sociala nätverket när det utgör kundens sista länkkälla, dvs. när kunden kommer till din webbplats direkt från en social webbplats. Rapporterna kan också visa antalet tillfällen när en social webbplats var involverad längre fram i omvandlingskedjan.

Var hittar du den?

Du hittar rapporten Omvandlingar på fliken Standardrapporter under Trafikkällor > Socialt nätverk > Omvandlingar.