GoogleAnalytics

Annonseringsanalys

Du har gjort stora investeringar för att locka besökare till din webbplats. Hur ska du veta att dina annonsprogram fungerar? Analysera alla digitala kanaler, både söknätverket, Display-nätverket, det sociala nätverket, affiliate-nätverk och e-post och se hur de påverkar omvandlingsfrekvensen och avkastningen. Gå ett steg längre i analysen med hjälp av integreringen med AdWords, som inbegriper både mobilkampanjer och kampanjer i Display-nätverket.

Annonsering

Gör sökmotormarknadsföringen mer effektiv

Sökmotormarknadsföring leder besökare till webbplatsen. Med Google Analytics kan du koppla besökarnas beteende till dina SEM-kampanjer (på Google, Bing, Yahoo och andra) och fatta klokare beslut om bud och sökord. Om du använder AdWords kan du märka kampanjerna automatiskt och enkelt upptäcka skillnader i omvandlingsfrekvens med olika annonsplaceringar och målsidor.

Läs mer

Use Remarketing to reach the right customers, quickly and easily

Remarketing with Google Analytics lets you tap into rich insights about customers who show an interest in your products and services -- and then show them targeted ads across the web that respond directly to what they're seeking.

Läs mer

Upptäck hur visningsannonseringen bidrar till dina annonseringsprogram

Ta reda på hur effektiv visningsannonseringen är när det gäller att presentera din webbplats för nya kunder. Fokusera på specifika placeringar och ta reda på hur effektiva de är i fråga om att locka rätt typer av besökare. Tack vare integreringen med Googles Display-nätverk (GDN) kan du använda AdWords för att skapa och hantera kampanjer och sedan infoga Google Analytics-taggar i marknadsföringskampanjer i GDN för att mäta resultatet.

Ge mobilkampanjerna den uppmärksamhet de förtjänar

Om du visar mobilannonser eller använder mobilappar vill du troligen se resultatet av dina aktiviteter. Mobilannonsplaceringar lockar en annan typ av besökare och Google Analytics visar hur de beter sig. Du kan dela upp informationen per enhet, mäta annonsresultatet och optimera både den webbanpassade och den vanliga webbplatsen efter välbekanta värden som t.ex. tid på webbplatsen, avvisningsfrekvens och omvandlingsfrekvens.

Läs mer

Se hur dina annonskampanjer fungerar tillsammans med hjälp av Flera kanaler

Du annonserar i flera digitala kanaler, som SEM, Display-nätverket, det sociala nätverket, affiliate-nätverk och andra. Det är viktigt att ta reda på vilken roll de olika kanalerna spelar och hur de samverkar för att leda till fler kunder och omvandlingar. Med Flera kanaler får du en helhetsbild av vad som fungerar bra och vad som är minst effektivt så att du kan optimera och förbättra dina digitala marknadsföringsinitiativ.

Läs mer

Kampanjmätningar ger inblick i vad som fungerar och vad som inte gör det

Mät kampanjresultatet i alla kanaler så att du ser vilka marknadsföringsaktiviteter som är lönsamma. Visa rapporter segmenterade efter kanal och se data i realtid i kontot bara minuter efter det att en kampanj har startats. Du kan se information om engagemang och omvandlingar för alla länkar som du har taggat, inräknat e-post och banners. Dessutom kan du spåra offlinekampanjer som leder användarna till webbplatsen.

Läs mer