Omdirigeringsmeddelande
 Sidan du besökte försöker att skicka dig till http://ux.stackexchange.com/questions/38690/on-log-in-form-what-should-a-password-unmask-button-look-like-and-say.

 Om du inte vill besöka sidan kan du återgå till den föregående sidan.