Så här hjälper vi dig att förhindra identitetsstöld

Google använder en rad tekniker för att skydda dig från identitetsstöld på webben och för att skydda ditt Google-konto.

Tvåstegsverifiering

Som ett extra skydd för ditt Google-konto erbjuder vi våra användare tvåstegsverifiering. Det här verktyget innebär ett extra skydd eftersom du inte bara anger ett lösenord utan även en verifieringskod när du loggar in på ett Google-konto. Även om någon har knäckt, gissat sig till eller på annat sätt kommit över ditt lösenord kan personen inte logga in på ditt konto utan att ange verifieringskoden som vi skickar till din mobil. Vi erbjuder tvåstegsverifiering på över 50 språk och i 175 länder. Läs mer om hur du konfigurerar tvåstegsverifiering.

Kryptering

Google vidtar flera åtgärder för att skydda dina personliga uppgifter från angripare och snokare. Vi krypterar som standard Gmail-anslutningen mellan datorn och Google så att andra inte kan snoka i dina aktiviteter på Google. Detta skydd, som kallas SSL-kryptering, är även standard när du loggar in på Google Drive och flera andra tjänster.

Varningar om misstänkt kontoaktivitet

Vi har varnat ett antal användare när det har verkat som om något ovanligt har skett i Google-kontot. Det kan till exempel handla om inloggningar som verkar komma från ett land och sker strax efter en inloggning från ett annat land. En varning om denna ovanliga inloggning visas för användarna i inkorgen i Gmail. Ibland ber vi användare att ändra sina lösenord om vi har anledning att tro att deras konto har utsatts för intrång.

E-postautentisering

E-postautentisering används i Gmail för att förhindra otillåten användning och hålla skräppost borta från inkorgen. På så sätt kan du avgöra om ett meddelande verkligen kom från adressen som den verkar ha skickats från. Alla aktiva Gmail-användare och personer som har kontakt med dem skyddas automatiskt mot hot mot deras personliga och ekonomiska uppgifter.

Skräppostskydd

Gmail skyddar dig från skräppost och skadliga e-postmeddelanden. Gmail bearbetar miljarder meddelanden varje dag och har enastående statistik när det gäller att skydda användare från skräppost. Mindre än 1 % av all skräppost i Gmail når en persons inkorg. När en person skickar en ny typ av skräppost kan våra system oftast identifiera och blockera den från Google-konton inom några minuter. Det gör det mindre sannolikt att skräppost som är avsedd att skada din dator eller stjäla dina personliga uppgifter kan göra det.