Postini Services flyttar över
till Google Apps-plattformen

Från och med 2013 kommer Postini Services* att flyttas över till Google Apps-plattformen.

Kunderna får även fortsättningsvis tjänster för e-postsäkerhet och arkivering som de kan använda med sina befintliga e-posttjänster via Google Apps-plattformen och Google Apps Arkiv**. Google sköter överflyttningen åt våra kunder och de behöver inte byta ut sina befintliga e-postservrar mot Gmail.

Ingen omedelbar åtgärd krävs av kunderna. Vi räknar med att flytten inleds i början av 2013 och att den kommer att fortsätta under hela året. Vi kommer att kontakta kunderna 60–90 dagar innan överflyttningen med information om hur det går till.

Vi har skapat ett hjälpcenter för flytten som innehåller mer information och dessutom har vi ett avsnitt med vanliga frågor och svar om överflyttningen. Här är ytterligare några viktiga detaljer:

  • Postini Services förändras inte nu och ingen omedelbar åtgärd krävs av kunderna
  • Flytten kommer att ske år 2013. Kontraktet och konfigurationen avgör om kunden är kvalificerad.
  • Kunderna behöver inte ersätta befintliga e-postservrar och får liknande tjänster för e-postsäkerhet och arkivering som Postini Services erbjuder**
  • Google kommer att hantera överflyttningen samt tillhandahålla verktyg och resurser som bidrar till att automatisera processen

* Överflyttningstjänsterna omfattar Google Message Security (GMS), Google Message Discovery (GMD) och Google Message Encryption (GME).
** Google Message Discovery-kunder som använder Lotus Notes/Domino Server stöds inte av Google Apps Arkiv.© Google - Googles sekretesspolicy - Policy om tillåten användning - Användarvillkor