Sekretesspolicy

Det här är en arkiverad version av vår sekretesspolicy. Du kan läsa den aktuella versionen eller alla tidigare versioner.

Dölj exempel
Visa exempel
Dölj exempel

Senast ändrad: 31 mars 2014 (visa arkiverade versioner)

Våra tjänster kan användas till många olika saker – att söka efter och dela information, kommunicera med andra människor eller skapa nytt innehåll. När du delar information med oss, till exempel genom att skapa ett Google-konto, hjälper det oss att göra våra tjänster ännu bättre. Vi kan visa sökresultat och annonser som är mer relevanta hjälpa dig att hitta nya kontakter och göra det enklare att dela innehåll med andra. Vi vill ge dig full insyn i hur vi använder informationen och hur du kan skydda din integritet när du använder våra tjänster.

Sekretesspolicyn förklarar följande:

Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt. Om du inte känner till begrepp som cookies, IP-adresser, pixeltaggar och webbläsare föreslår vi att du först läser om dessa viktiga termer. Google värnar om din integritet. Oavsett om Google är nytt för dig eller om du har använt våra tjänster länge bör du bekanta dig med vår sekretesspraxis. Om du har några frågor besöker du den här sidan.

Information som vi samlar in

Genom att samla in information kan vi förbättra våra tjänster för alla användare – från grundläggande saker som att räkna ut vilket språk du talar, till mer komplicerade processer som att bedöma vilka annonser du är intresserad av eller vilka personer du har mest utbyte av på webben.

Vi samlar in information på två sätt:

Så här används informationen som vi samlar in

Information som vi samlar in från våra tjänster används för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, utveckla nya tjänster och skydda Google och våra användare. Vi använder också informationen för att ge dig anpassat innehåll, till exempel sökresultat och annonser som är mer relevanta för dig.

Namnet som du anger i din profil på Google kan komma att användas i alla våra tjänster som kräver ett Google-konto. Dessutom kan vi ersätta tidigare namn som kopplats till ditt Google-konto så att samma namn används i alla våra tjänster. Om andra användare redan har tillgång till din e-postadress eller annan information som identifierar dig kan vi visa detta i din offentliga profilinformation på Google (till exempel ditt namn eller profilbilden).

När du kontaktar Google kan vi spara dina meddelanden i syfte att lösa eventuella problem som du står inför. Vi kan använda din e-postadress för att informera dig om våra tjänster, till exempel för att berätta om kommande ändringar eller förbättringar.

Informationen som vi samlar in med hjälp av cookies och annan teknik, t.ex. pixeltaggar används för att förbättra användarupplevelsen och den övergripande kvaliteten på våra tjänster. Genom att spara dina språkinställningar kan vi till exempel visa våra tjänster på språket som du använder. När vi visar anpassade annonser kommer vi inte att koppla en cookie eller anonym identifierare till känsliga kategorier av personuppgifter, till exempel sådana som baseras på etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning eller hälsotillstånd.

Vi kan kombinera personuppgifter från en tjänst med uppgifter och personuppgifter från Googles andra tjänster, så att du till exempel enklare ska kunna dela innehåll med personer som du känner. Vi kombinerar inte information från DoubleClick-cookien med personligt identifierbar information om vi inte har fått ditt samtycke till detta.

Om vi vill använda information i ett annat syfte än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy frågar vi först efter ditt samtycke.

Google hanterar personuppgifter på våra servrar i många länder runt om i världen. Dina personuppgifter kan hanteras på en server i ett annat land än det du bor i.

Öppenhet och valmöjlighet

Olika användare har olika syn på sekretess. Vi vill vara tydliga med vilken information vi samlar in, så att du kan fatta välgrundade beslut om hur den får användas. Du kan till exempel göra följande:

Du kan ändra inställningarna i webbläsaren så att alla cookies blockeras, inklusive cookies som är kopplade till våra tjänster. Du kan även informeras om när vi utfärdar en cookie. Kom ihåg att många av våra tjänster kan sluta fungera om du inaktiverar cookies. Det är exempelvis inte säkert att vi kommer ihåg dina språkinställningar.

Information som du delar

I många av våra tjänster kan du dela information med andra. Kom ihåg att information som du delar offentligt eventuellt kan indexeras av Google och andra sökmotorer. I våra tjänster kan du välja hur du vill dela och ta bort innehåll.

Komma åt och uppdatera personuppgifter

Vi vill att du ska kunna komma åt dina personuppgifter när du än använder våra tjänster. Om uppgifterna är felaktiga vill vi ge dig möjlighet att enkelt uppdatera eller ta bort dem – förutsatt att informationen inte måste sparas av giltiga verksamhetsskäl eller juridiska skäl. När du uppdaterar dina personuppgifter kan vi kräva att du bekräftar din identitet innan vi utför åtgärden.

Vi kan neka en begäran om den upprepas ett orimligt antal gånger, kräver oproportionerligt mycket tekniskt arbete (till exempel utveckling av ett nytt system eller genomgripande ändringar i befintlig praxis), riskerar andras integritet eller är mycket opraktisk (till exempel en begäran om information som finns i våra system för säkerhetskopior).

När vi kan ge åtkomst till uppgifter och korrigering gör vi det utan avgift, förutom i de fall det kräver oproportionerligt mycket arbete. Vi har som mål att hålla våra tjänster i sådant skick att information inte förstörs av misstag eller genom skadliga processer. När du tar bort information i våra tjänster kan det därför ta ett tag innan kopior av den borttagna informationen försvinner från våra aktiva servrar. Dessutom kan informationen finnas kvar i våra säkerhetskopieringssystem.

Information som vi delar

Vi delar inte personuppgifter med företag, organisationer eller personer utanför Google förutom i följande situationer:

Vi kan dela sammanställd information som inte identifierar dig personligen offentligt och med våra affärspartner (till exempel utgivare, annonsörer eller kopplade webbplatser). Vi kan till exempel dela information offentligt för att visa trender i hur våra tjänster används rent allmänt.

Om Google skulle involveras i en sammanslagning, ett förvärv eller någon annan form av försäljning kommer vi att säkerställa konfidentialiteten för alla personuppgifter och meddela berörda användare innan deras uppgifter överförs eller faller under någon annan sekretesspolicy.

Informationssäkerhet

Vi jobbar hårt för att skydda Google och våra användare mot obehörig åtkomst, ändring, yppande eller förstörelse av information som vi förvaltar. Specifika säkerhetsåtgärder:

Sekretesspolicyns tillämplighet

Vår sekretesspolicy gäller alla tjänster som tillhandahålls av Google Inc. och dess närstående bolag, inklusive tjänster som erbjuds på andra webbplatser (till exempel våra annonseringstjänster), med undantag för tjänster med separata sekretesspolicyer som inte inkorporerar denna policy.

Vår sekretesspolicy gäller inte tjänster som tillhandahålls av andra företag eller personer, inklusive produkter eller webbplatser som visas i våra sökresultat, webbplatser som kan innehålla tjänster från Google, eller andra webbplatser som vi länkar till från våra tjänster. Vår sekretesspolicy täcker inte informationspolicyer hos andra företag eller organisationer som marknadsför våra tjänster och som kan visa relevanta annonser med hjälp av cookies, pixeltaggar eller andra tekniker.

Efterlevnad och samarbete med tillsynsmyndigheter

Vi granskar regelbundet att vi följer vår sekretesspolicy. Vi följer också ett antal självreglerande ramverk. När vi får formella skriftliga klagomål kontaktar vi den aktuella användaren och följer upp ärendet. Vi samarbetar med myndigheter, inklusive lokala dataskyddsmyndigheter, för att lösa eventuella klagomål rörande överföring av personuppgifter om saken inte kan lösas direkt med användaren.

Ändringar

Sekretesspolicyn kan komma att ändras från tid till annan. Vi kommer inte att begränsa dina rättigheter enligt denna sekretesspolicy utan ditt uttryckliga samtycke. Vi kommer att lägga upp meddelanden om ändringar i sekretesspolicyn på den här sidan och om ändringarna är betydande kommer vi att tillhandahålla ett mer framträdande meddelande (inklusive e-postmeddelanden om ändringar av sekretesspolicyn för vissa tjänster). Vi kommer även att spara tidigare versioner av denna sekretesspolicy i ett arkiv så att du kan läsa dem.

Produktspecifik sekretesspraxis

I följande meddelanden kan du läsa om vår särskilda sekretesspraxis i samband med vissa produkter och tjänster från Google som du kanske använder:

Ytterligare användbart material om sekretess och säkerhet hittar du via Googles sidor som gäller policyer och principer, däribland: