Välj det paket som motsvarar dina behov

Meddelandesäkerhet

Message Discovery

Message Discovery
Utökad kvarhållning

 
 Kontakta säljavdelningenKontakta säljavdelningenKontakta säljavdelningen

Pris per år

€ 8/användare och år€ 17,50/användare och år€ 31,50/användare och år
 Läs merLäs merLäs mer

Språk

   

Interaktivt gränssnitt och produktstöd för Postini: engelska
Användargränssnitt: engelska, tyska, franska, japanska, spanska

   

Email Security

   

Filter för inkommande e-post (skräppostfilter och antivirusprogram)

Virus- och innehållsfiltrering för utgående e-post

Buffring av meddelanden om dina e-postservrar inte är tillgängliga

Kryptering av transportlager

   

Hantering av innehållspolicyer

   

Hantering av e-postbilagor

Anpassningsbara, innehållsbaserade regler

Efterlevnadslexikon

Mönstermatchning med reguljära uttryck

   

Email Archiving

   

Värdtjänst för meddelandearkivering

 1 års kvarhållningupp till 10 års kvarhållning

Sökning, export, lagrings- och granskningsrapportering för arkiv

 

Personliga arkiv för slutanvändare med individuell åtkomst

 

Meddelandekonsolidering som tillval

 
   

Detaljerad information

Krav | Vanliga frågorKrav | Vanliga frågorKrav | Vanliga frågor