Självreglerande ramverk

Senast ändrad: 17 april 2017

As described in our Privacy Shield certification, we comply with the EU-US and Swiss-US Privacy Shield Frameworks as set forth by the US Department of Commerce regarding the collection, use and retention of personal information from European Union member countries and Switzerland, respectively. Google, including Google LLC and its wholly-owned US subsidiaries, has certified that it adheres to the Privacy Shield Principles. Google remains responsible for any of your personal information that is shared under the Onward Transfer Principle with third parties for external processing on our behalf, as described in the “Information we share” section. To learn more about the Privacy Shield program, and to view Google’s certification, please visit the Privacy Shield website.

Om du har frågor om vår sekretesspraxis i förhållande till Privacy Shield-certifieringen får du gärna kontakta oss. Google omfattas av amerikanska Federal Trade Commissions (FTC) befogenheter gällande undersökning och verkställande. Du kan även framföra klagomål till din lokala dataskyddsmyndighet, så kommer vi arbeta med dem för att åtgärda ärendet. Under särskilda omständigheter kan Privacy Shield-ramverket föreskriva rätten att åberopa ett bindande skiljedomsförfarande i syfte att lösa klagomål som inte kan lösas på annat sätt, såsom beskrivs i Bilaga I till sekretessprinciperna i Privacy Shield-ramverket.

Google följer även branschstandarder för insyn och val i annonser online.