Gå till Googles startsida
 Google-tillstånd
Startsida

Om Google

Google-tillstånd
    Riktlinjer
   - Formulär för förfrågningar
   - Varumärkesvillkor


Relaterade länkar
  Presscenter
  Kontakta oss

Sök på den här webbplatsen:

Riktlinjer för tredjepartsanvändning av Googles märkesprofil

Användning av Googles märkesprofil
Allmän information

Även om vi skulle vilja ta hänsyn till alla förfrågningar vi får från användare som vill lägga till en "Google-känsla" på sina webbplatser är vi måna om att skydda vårt varumärkes rykte som objektiv och rättvis leverantör av sökresultat. Det innebär att vi måste avslå många förfrågningar eftersom vissa webbplatser låter antyda att Google stödjer eller på något annat sätt har en anknytning till dem. Detsamma gäller om Googles varumärken, logotyper, webbsidor, skärmdumpar eller andra särskilda kännetecken ("Googles märkesprofil" eller "särskilda kännetecken") förknippas med vad Google anser vara stötande material.

Därför kräver vi att du har Googles uttryckliga, skriftliga tillstånd innan du använder någonting som ingår i Googles märkesprofil. Märkesprofilen får endast användas i enlighet med följande riktlinjer, våra Allmänna villkor, och för det särskilda ändamål som Google har gett tillstånd till. Om du har ett skriftligt avtal med Google som särskilt tar upp hur du får använda dess märkesprofil behöver du inte gå igenom godkännandeprocessen här, såvida du inte vill göra någonting annat än det som du har behörighet till enligt ditt befintliga avtal. Annars gäller att det enda tillfälle då du får använda märkesprofilen utan föregående skriftliga tillstånd är om det tydligt framgår på vår webbplats att du får använda de särskilda kännetecknena utan att först begära tillstånd. Detta gäller t.ex. för våra sökrutor.

När du använder några av våra kännetecken måste du alltid följa reglerna för rätt användning som ingår i riktlinjerna. Google kan dessutom tillhandahålla skriftliga krav avseende storlek, teckensnitt, färger och andra grafiska särskiljande drag för Googles märkesprofil. Om vi tillhandahåller dessa krav i samband med att du får vårt godkännande måste du tillämpa dem innan du använder vår märkesprofil. Om vi tillhandahåller kraven när du redan har fått vårt tillstånd måste du tillämpa dem inom en kommersiellt rimlig tidsram.

Godkännandeprocess

Om du vill begära ett godkännande så kan du fylla i formuläret för tillståndsansökan, och skicka det till oss med de uppgifter som anges i formuläret. Även om vi försöker att svara inom 10 arbetsdagar kan vi inte garantera det, och du får inte använda Googles märkesprofil förrän vi uttryckligen har gett dig vårt godkännande.

Godkännandet att använda Googles märkesprofil är begränsat till de uppgifter som anges i din förfrågan. Om ditt användande ändras, före eller efter att Google ger sitt godkännande, måste du uppdatera din begäran.

Obs! Vi kan bara ge dig tillstånd att använda Googles märkesprofil. Vi kan inte ge dig tillstånd att använda märkesprofiler som tillhör utomstående leverantörer.

Grundläggande om varumärken
Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett ord, ett namn, en symbol eller ett verktyg (eller en kombination av dessa) som identifierar varor eller tjänster från en person eller ett företag och skiljer ut dem från andras varor och tjänster. Ett varumärke ger kunderna en garanti för jämn kvalitet med hänsyn till de varor eller tjänster och hjälpmedel som det tillhandahåller.

Varför är det viktigt att använda märken på rätt sätt?

Rättigheter till varumärken kan vara på obestämd tid om ägaren fortsätter att använda märket för att identifiera sina varor och tjänster. Om varumärken inte används på rätt sätt kan de gå förlorade, och en av företagets viktigaste tillgångar kan då förlora hela sitt värde. Rättigheter kan förloras både om varumärkesägaren använder märket felaktigt och om allmänheten gör det.

Regler för rätt användning
Saker du kan göra:
 • Om du använder ett Google-varumärke ska du på något sätt särskilja det från den omgivande texten. Inled ordet med stor bokstav, skriv hela varumärkesnamnet med stora bokstäver eller kursivt, sätt varumärkesnamnet inom citattecken eller använd ett annat teckensnitt för det allmänna namnet.
 • Om du inte skriver hela varumärkesnamnet med stora bokstäver ska du alltid stava och använda stora respektive små bokstäver exakt på det sätt som visas under Googles varumärken och förslag till godkända allmänna termer nedan.
 • Använd bara varumärket som ett adjektiv, aldrig som substantiv eller verb, och heller aldrig i pluralform eller possessivform.
 • Använd en allmän term efter varumärkesnamnet, t.ex.: GOOGLE sökmotor, Google-sökning, GOOGLE webbsökning.
 • Använd bara grafik som har godkänts av Google när du använder Googles logotyper.
 • Om du använder en Google-logotyp på en webbsida måste det finnas ett minimumavstånd på 25 bildpunkter på båda sidor om logotypen och andra grafiska eller textbaserade komponenter på din webbsida.
 • Oregistrerade element i Googles märkesprofil ska normalt sett följas av de upphöjda bokstäverna TM eller SM för att meddela att företaget gör anspråk på rättigheten till varumärket i uttrycket. Registrerade element i Googles märkesprofil ska följas av symbolen ® för att ange att termen är ett registrerat varumärke. I annonstext måste meddelandet om rättigheten till varumärket anges som fotnot. Det gör du t.ex. genom att placera en asterisk bredvid Googles märkesprofil med tillhörande meddelande längst ned på den sida där asterisken visas. Exempel: *GOOGLE är ett varumärke som tillhör Google Inc.
Saker du inte får göra
 • Ett av villkoren för all användning är att du inte får experimentera med våra märken. Det får bara vi göra. Ta inte bort, förvräng eller ändra någon del av Googles märkesprofil. Det omfattar att ändra ett Google-varumärke, t.ex. genom att lägga till bindestreck, kombinera eller förkorta namnet. Exempel: Googliscious, Googlyoogly, GaGooglemania. Du får inte förkorta eller skapa akronymer av Googles varumärken.
 • Visa inte en av Googles märkesprofiler som den mest framträdande komponenten på din webbsida.
 • Visa inte en av Googles märkesprofiler på ett sätt som antyder ett samband eller samarbete med, sponsring eller rekommendationer från Google, annat än ditt engagemang i programmet Google Free, eller som kan tolkas som innehåll som har skrivits eller utgör åsikter från Google eller Googles personal.
 • Visa inte en av Googles märkesprofiler på en webbplats som innehåller eller visar sexuellt innehåll, förespråkar hasardspel, involverar försäljning av tobak eller alkohol till personer under 21 år eller på annat sätt bryter mot gällande lagar.
 • Visa inte en av Googles märkesprofiler på ett sätt som enligt Google är missvisande, otillåtet, ärekränkande, inkräktande, smädligt, nedvärderande, oanständigt eller på annat sätt förkastligt för Google.
 • Visa inte en av Googles märkesprofiler på en webbplats som bryter mot någon lag eller bestämmelse.
 • Visa eller spegla inte en Google-sida som din egen (inklusive sidan som visas som svar på ett klick på Google-logotypen eller Googles sökruta).
 • Infoga inte Googles märkesprofiler i ditt eget produktnamn, servicenamn, dina egna varumärken, logotyper eller ditt företagsnamn.
 • Kopiera eller imitera inte Googles "trade dress", dvs. utseendet och känslan för Googles webbdesign eller paket för Google-varumärket, särskilt utmärkande färgkombinationer, typografi, grafisk design, produktikoner eller bilder som förknippas med Google.
 • Använd inte varumärken, logotyper, slogans eller design som är förvillande lika våra varumärkesprofiler.
 • Registrera inte Googles varumärken på andra nivån i domännamn.
 • Använd inte Googles varumärken på ett sätt som antyder en allmän eller beskrivande innebörd.
 • Rättigheter till varumärken varierar mellan olika länder. I vissa länder gäller stränga kriminal- och civilrättsliga påföljder för felaktigt bruk av registreringssymbolen. Använd därför inte registreringssymbolen (®) i länder där varumärket inte har registrerats.
Om du har några frågor om användning, om förtydliganden eller tillstånd kan du skicka dem till oss genom att följa anvisningarna som anges på: http://www.google.com/permissions/.

Googles varumärken och förslag till godkända allmänna termer
Varumärken

Google™ sök
Google™ sökmotor
Google.org™ ideell stiftelse
Google AdSense™ annonsprogram
Google Adverting Professionals™ program
Google AdWords™ annonsprogram
Google Alerts™ tjänst för e-postuppdatering
Google Answers™ söktjänst
Google Analytics™ webbanalystjänst
Google Base™ förteckningstjänst
Google Blog™ webblogg
Google Blog Search™ tjänst
Google Book Search™ tjänst
Google Calendar™ kalendertjänst
Google Catalogs™ katalogtjänst
Google Code™ webbplats för utvecklare av projekt med öppen källa
Google Compute™ funktion
Google Dashboard Widgets™ för Mac-programvara
Google Desktop™ sökprogram
Google Desktop Search™ sökverktyg
Google Deskbar™ program
Google Directory™ webbkatalog
Google Earth™ kartläggningstjänst
Google Extensions™ för Firefox-programvara
Google Finance™ Tjänst för ekonomisk information
Google Foundation™ ideell organisation
Google Free™ söktjänster
Google Gadgets™ program
Google Glossary™ ordlistetjänst
Google Grants™ program
Google Groups™ Usenets diskussionsforum
Google Image Search™ bildsökningstjänst
Google Images™ bildsökningstjänst
Google Labs™ forskningsavdelning
Google Mail™ webbmailtjänst
Google Maps™ kartläggningstjänst
Google Mars™ kartläggningstjänst
Google Mini™ maskinvara
Google Mobile™ trådlös tjänst
Google Music Search™ tjänst
Google News™ nyhetstjänst
Google News Alerts™ alarmtjänst för nyheter
Google Pack™ programhämtningstjänst
Google Page Creator™ tjänst för att skapa webbsidor
Google Personalized Home™ tjänst för personlig startsida
Google Personalized Search™ personlig söktjänst
Google Q&A™ söktjänst
Google Reader™ flödesläsare
Google Related Links™ tjänst
Google Ride Finder™ taxisökning
Google SafeSearch™ filtrering
Google Scholar™ sökning efter vetenskapliga texter
Google Search Appliance™ maskinvara
Google Sets™ tjänst för att ange prognoser
Google Sidebar™ program
Google Sitemaps™ tjänst
Google Site Search™ tjänst
Google SMS™ tjänst för SMS-meddelanden
Google Store™ nätbutik
Google Suggest™ förslagstjänst
Google Talk™ tjänst för snabbmeddelanden
Google Toolbar™ sökfält
Google Transit™ tjänst för reseplanering
Google Translate™ översättningstjänst
Google Video™ videosökning
Google Web Accelerator™ program
Google Web Alerts™ alarmtjänst
Google Web Search™ funktioner
Google Zeitgeist™ rapport
AdWords™ annonseringstjänst
AdSense™ annonseringstjänst
Blogger™ webbpubliceringstjänst
Blog*Spot™ webbhotell
Froogle™ produktsökning
Gmail™ webbmailtjänst
I'm Feeling Lucky™ söktjänst
Orkut™ nätgrupp
PageRank™ algoritm
Picasa™ programvara för fotohantering
Hello™ tjänst för snabbmeddelanden för bilder
Dodgeball™ tjänst för sociala nätverk
Joga™ nätgrupp
Keyhole™ kartläggningstjänst
Urchin™ webbanalystjänst
Oingo™ annonseringstjänst
Quantified™ webbanalystjänst
Writely™ ordbehandlingsprogram
dMarc™ annonseringstjänster
Scott Studios™ ljudsystem
Maestro™ ljudsystem
Sketchup™ ritprogram
Measure Map™ webbanalystjänst
Trustrank™ algoritm

Slogans

It's All About Results™
Advertise on the Neighborhood Wide Web™
Picture Simplicity™

Logotyper

Google-logotypen
Logotypen för Google- Balls
Logotypen för Google Desktop
Logotypen för Google Advertising Professionals
Logotypen för Google Labs
Toolbar Eye-logotyper
Gmail-logotypen
Blogger B-logotypen
Picasa-logotypen
Keyhole -logotypen
Urchin-logotypen
Hello-logotypen