Avancerad patentsökningOmGoogle 

Hitta sidor
Patentnummer
Titel
Uppfinnare
Förnamn, efternamn eller både och
Ursprunglig innehavare
Förnamn, efternamn eller både och
Nuvarande USA-klassificering
Kommaavgränsad lista över en eller flera klassificeringskoder.
Internationell klassificering
Kommaavgränsad lista över en eller flera klassificeringskoder.
Kooperativ klassning
Kommaavgränsad lista över en eller flera klassificeringskoder.
Patenttyp/status
Datum Returnera patent från alla datum
Returnera patent från till
t.ex. 1999 och 2000 eller jan 1999 och dec 2000
Begränsa datum efter